Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Centrum Gennep

Gennep

Vijf voor twaalf voor centrum Gennep

De leegstand in Gennep. Een onderwerp dat regelmatig voorbij komt bij de koffieautomaat, op verjaardagen of in de rij bij de supermarkt. Want, hoe moet het nou met ons centrumpje? In de Centrumvisie 2019-2023 worden uitgangspunten en actielijnen uiteengezet. Meer informatie op www.Gennep.News.

De leegstand in Gennep. Een onderwerp dat regelmatig voorbij komt bij de koffieautomaat, op verjaardagen of in de rij bij de supermarkt. Want, hoe moet het nou met ons centrumpje?

 

 

Een vraag die ook het college bezig houdt. “Door samen te kijken welke mogelijkheden er zijn, zetten we de transformatie tot een aantrekkelijk, levendig kernwinkelgebied in gang.” Zegt wethouder Janine van Hulsteijn:

 

 

De betrokkenheid van ondernemers en vastgoedeigenaren is groot. We worden in de uitwerking ondersteund door adviesbureau Seinpost, kennis- en netwerkorganisatie Platform31, een architect en een stedenbouwkundige.

 

 

 

 

Vijf voor twaalf

 

 

De leegstand springt in het oog omdat een aantal beeldbepalende panden leegstaat. De afgelopen jaren is de leegstand toegenomen tot zo’n 18% van de panden en 18% van het verkoopvloeroppervlak. Op een aantal plekken gaat het om beeldbepalende locaties. Dit doet sterke afbreuk aan de beleving van het centrum.

 

 

Remko de Haan is ook vanaf het eerste uur betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe Centrumvisie.

 

 

Het is écht vijf voor twaalf. Als we nu niets doen, dan wordt Gennep straks zo’n verlaten stadje zoals in Frankrijk met alleen maar winkels aan de rand van de stad.

 

 

Volgens de ondernemer en vastgoedeigenaar verdient iedereen een leefbaar centrum.

 

 

Maar daarvoor moeten we wel aan de slag!

 

 

Het centrum van Gennep is langgerekt. Afgezien van de horecabedrijven aan de Markt is van clusters geen sprake, de diverse centrumdelen zijn niet met elkaar verbonden. Het centrum heeft verschillende gezichten en een onduidelijk profiel.

 

 

Winkelleegstand

 

 

Nieky van Arensbergen van Flirt Damesmode en de Ondernemers Vereniging Gennep (OVG) is blij dat de gemeente het voortouw neemt om het centrum compacter te maken. De tijd van achterover leunen is volgens haar voorbij.

 

 

Klanten willen service en dat je met het internettijdperk meegaat. Daarom kan de kleine ondernemer zich juist goed vinden in Gennep. Gennep heeft toekomst!

 

 

Iedereen is het er over eens dat samenwerken essentieel is. In de Centrumvisie 2019-2023 die de afgelopen maanden tot stand is gekomen worden uitgangspunten en actielijnen uiteengezet. Wethouder Van Hulsteijn:

 

 

Er zijn al mooie initiatieven in voorbereiding. Na instemming van de raad gaan we van start!

 

 

Groene entree

 

 

In de centrumvisie staat dat sommige winkels in de Spoorstraat moeten verplaatsen naar andere centrumdelen zodat het gebied zich kan ontwikkelen tot een groene entree naar het centrum.

 

 

Vooral in het gedeelte tot het Wilhelminaplein zijn er kansen om met vergroening van de buitenruimte de uitstraling en het woonklimaat een impuls te geven.

 

 

Indicatief beeld van de mogelijke impact van groen in de Spoortstraat (uit de brochure ‘Centrumvisie en uitvoeringsprogramma’)

 

 

De huidige locatie van het politiebureau aan het Europaplein is een ontwikkelingslocatie. Vraagtekens worden gezet bij de toekomstbestendigheid van de Duivenakker. Misschien dat de komst van een Geldmaat, de opvolger van de pinautomaat, de levensduur van het winkelcentrum kan verlengen?

 

 

Schakelfunctie

 

 

Het gebied rondom het Jan Lindersplein heeft een schakelfunctie tussen het historische centrum en de overige centrumdelen. Zandstraat, Markt en Niersstraat hebben een mix van winkels, horeca, dienstverlening en wonen op verdieping. Het zogenaamde ‘Blokkerpand’ biedt kansen voor horeca en het mengen van functies. Bedrijven in de passage Clarenshof kunnen bijvoorbeeld verplaatsen naar de panden van Zeeman en Blokker.

 

 

De transformatie van het centrum vraagt om een meerjarenplan, met bijbehorende begroting en organisatie. Op 23 september liggen de plannen ter goedkeuring voor aan de raad.

 

 

Kijk voor meer informatie op gennep.nl/centrumvisie.

 

 

Verwant

Heijen

Op vrijdag 23 februari vond de feestelijke opening plaats van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Heijen. Met de afronding van de verbouwing is het...

Gemeente Gennep

Gemeente Gennep transformeert speelruimtes tot centrale kernspeeltuinen, waarin inwoners, inclusief kinderen, inspraak hebben. Het doel: sociale interactie bevorderen en speelplezier voor alle leeftijden stimuleren.

Gennep

Op het Vrijheidsplein in Gennep is een Anne Frankboom geplant ter vervanging van de zieke Vrijheidsboom, met deelname van leerlingen en wethouder Frank Pubben,...

Gennep

Zwembad Pica Mare in Gennep staat er slecht voor, met renovatiekosten van €7,8 miljoen, nieuwbouw van €11,9 miljoen en sluiting van €2,2 miljoen. Gemeente...