Vijf voor twaalf voor centrum Gennep

De leegstand in Gennep. Een onderwerp dat regelmatig voorbij komt bij de koffieautomaat, op verjaardagen of in de rij bij de supermarkt. Want, hoe moet het nou met ons centrumpje? In de Centrumvisie 2019-2023 worden uitgangspunten en actielijnen uiteengezet. Meer informatie op www.Gennep.News.