Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Volgens de regels der kunst?

Nog leuker dan kunst kijken zijn de discussies die eruit voortkomen. Het glas-in-loodraam van kunstenaar Richard Smeets in de Gennepse Martinustoren heeft, al voordat het er is, het stof doen opwaaien en het gemeenschapsleven in tweeën gesplitst.

 

 

Het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed, de welstandscommissie en de gemeente Gennep blazen hoog van de toren over het ontwerp.

 

 

Het glas-in-loodraam van kunstenaar Richard Smeets.

 

 

De argumenten van de voorstanders van het moderne en abstracte werk staan haaks op de mening van de Martinustorenvrijwilligers, waarvan de helft zich al meer dan tien jaar inzet om het bezoekerscentrum op de kaart te zetten.

 

 

Discussie

 

 

Tot hoever mag die discussie gaan? Niet ver zo lijkt het, want de Martinustoren is eigendom van de gemeente. “Omdat de democratisch gekozen gemeenteraad akkoord gaat met het plan, leggen we ons daarbij neer.” Aldus John Silvertand namens de Martinustorenwerkgroep. De gemeente heeft besloten geld in het project te pompen.

 

 

Kooropening

 

 

De werkgroep is eigenlijk ook niet per definitie tegen het kunstwerk van Richard Smeets, maar wel tegen de door de gemeente gekozen locatie in de voormalige kooropening. Waarom? Het raam daar geeft nu uitzicht op het kerkhof. Op de plekken waar de pilaren stonden zijn na de afbraak van het kerkschip taxusstruiken geplant. Deze zijn in pilaarvorm gesnoeid. Silvertand:

 

 

Een glas-in-loodraam in de kooropening maakt dit belangrijke element minder zichtbaar. Dat komt de beleving niet ten goede.

 

 

Op de plekken waar de pilaren stonden zijn na de afbraak van het kerkschip taxusstruiken geplant. Deze zijn in pilaarvorm gesnoeid.

 

 

Uitzicht

 

 

Ook het uitzicht op Gennep en de omringende natuur zal, volgens de werkgroep, worden belemmerd door het werk van Smeets. “De natuur van Gennep en omgeving is nu juist een belangrijk onderdeel van de expositie.” De uitkijk op het Niersdal, de Sint Jansberg en de rijksmonumentale molen De Reus lijken onzichtbaar te worden vanaf de toren.

 

 

De bezwarencommissie van de gemeente had echter weinig oren naar de motivatie van de vrijwillige torenbrigade, en stelde de kunstenaar in het gelijk. Het glaswerk gaat er dus gewoon komen maar zal nooit in zijn totaliteit te zien zijn. Het wordt door het rooster van de tweede verdiepingsvloer in twee delen gesplitst. Silvertand:

 

 

Een ingreep om het kunstwerk beter zichtbaar te maken, zoals een bijvoorbeeld glazenvloer, is niet alleen kostbaar maar vereist ook extra onderhoud.

 

 

Daarbij is de maximale afstand tot het glas-in-loodraam minder dan vier meter in de smalle klokkentoren. “Veel te weinig om het grote werk goed te kunnen bekijken.”

 

 

De foto waarop het kunstwerk gebaseerd is.

 

 

Perspectief

 

 

De foto waarop het kunstwerk gebaseerd is, is genomen bij de toegang van het voormalige kerkschip, niet vanaf het koor. Hierdoor komt het perspectief van het kunstwerk, zo zegt de werkgroep, niet overeen met de geplande locatie.

 

 

Wandelaars van belangrijke toeristische routes als het Pieterpad en de Maasroute zien vanaf de weg nu nog twee etages van de expositie. Silvertand:

 

 

Het kunstwerk gaat de expositie straks aan het oog onttrekken.

 

 

Entree

 

 

“Waarom kan het werk van Smeets niet op de begane grond, bij de ingang van het bezoekerscentrum?” Vraagt Silvertand zich af. “De toegang is nu nog vrij donker en daardoor minder aantrekkelijk. In de voormalige deuropening van het kerkschip zal de entree lichter en aantrekkelijker worden. Door de permanent geopende toegangsdeur is het kunstwerk ook nog eens op grotere afstand te bekijken. Bovendien doet het meer recht aan de feitelijk historische situatie!”

 

 

Kunst bevordert samenwerking en de ontmoeting tussen mensen. Kunst en cultuurhistorie in de openbare ruimte bevorderen kennis over het verleden en dragen bij aan waardering en koestering voor het culturele erfgoed. En soms blijken de overtuigendste argumenten niet genoeg om een gedachte te doen veranderen. Soms is het verhaal van de kunstenaar sterker dan alle logische redenen bij elkaar.

 

 

 

 

Reacties