Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space

Vuurwerk nu echt verboden in Gennep

Het afsteken van vuurwerk in gemeente Gennep is per direct verboden. Met dit verbod voert het college de motie in de gemeenteraad uit van 27 januari dit jaar. In die motie roept de raad het college op om een totaalverbod in te stellen op het afsteken van consumentenvuurwerk.

 

 

Fop- en schertsvuurwerk zoals sterretjes en trektouwtjes vallen niet onder het verbod. Het afsteken hiervan blijft toegestaan. Burgemeester Willibrord van Beek:

 

 

De gemeenteraad vindt dat we niet door kunnen gaan op de oude manier met vernielingen, brandstichting, agressie en geweld tegen hulpverleners. Oud en nieuw moet weer een veilig en gezellig feest worden voor iedereen.

 

 

 

 

Samenleving

 

 

De gemeente Gennep gaat niet het voortouw nemen zelf een spetterende jaarwisseling te organiseren. Het college is van mening dat de organisatie van festiviteiten op oudejaarsavond het beste kan worden overgelaten aan de samenleving.

 

 

Na de zomervakantie start de gemeente een kleinschalige publiekscampagne met uitleg over het verbod én de oproep aan de samenleving om uitgewerkte initiatieven in te dienen bij de gemeente.

 

 

Gennep: Algeheel vuurwerkverbod

 

 

Toezicht en handhaving

 

 

Wat betreft de handhaving heeft een totaalverbod het voordeel dat de norm voor het publiek helder is. Er zijn geen uitzonderingen en dus weet iedereen wat (wel en) niet mag.

 

 

Die duidelijke lijn maakt ook het toezicht eenvoudiger.

 

 

De landelijke politie geeft aan dat technisch gezien een totaalverbod goed handhaafbaar is.

 

 

Reacties