Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Wat doet een BOA?

In de gemeente Gennep is een tweetal BOA’s (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar), ook wel handhavers genoemd, werkzaam. Ze dragen een uniform en een insigne, maar zijn geen politiemensen. Ze vormen een bekend gezicht in het straatbeeld, maar minder bekend is wat ze precies doen en wat hun bevoegdheden zijn.

 

Het werkveld van de handhaver is bijvoorbeeld veel breder dan dat van een stadswacht of parkeerwacht. BOA’s zijn ambtenaren met opsporingsbevoegdheid.

 

Kleine ergernissen

 

Het meest zichtbaar zijn de ruim 3000 handhavers (Landelijk) die in de openbare ruimte werken. Ze worden veelal ingezet bij de aanpak van overlast en ‘kleine ergernissen’, zoals hondenpoep, zwerfvuil en vandalisme. Ook de aanpak van fietswrakken, foutgeparkeerde auto’s, jongerenoverlast, APV, milieu/afvalstoffenverordening en het veilig laten verlopen van evenementen horen tot het takenpakket van de BOA.

 

Zo zorgen zij dat de gemeentelijke kernen veiliger en leefbaarder worden.

 

Bijzondere bevoegdheden

 

Boa’s die veel contact hebben met het publiek, dragen een insigne. Deze heeft de beeltenis van een hand met een scepter en een schild. Ziet u zo’n insigne, dan weet u dat de drager ‘bijzondere bevoegdheden’ heeft, zoals opsporingsbevoegdheid, boetes uitschrijven, verdachten aanhouden en identiteitscontrole.

 

Daarmee zijn BOA’s uitgegroeid tot een onmisbare partner van de politie. Want deze kan onmogelijk alle problemen op het gebied van veiligheid alleen oplossen. BOA’s vormen de ogen en oren in de wijk. Omdat zij veelal op straat aanwezig zijn, kunnen zij direct ingrijpen in overlastsituaties en voorkomen dat situaties uit de hand lopen. Zo vullen Boa’s de politie aan en dragen zij samen zorg voor de leefbaarheid en veiligheid op straat.

 

Onmisbare partner

 

Daarnaast worden Boa’s ingezet op die taken die de politie zelf niet kan uitvoeren, bijvoorbeeld vanwege prioriteit in het takenpakket of omdat het een specialisme betreft. Politieagenten zijn over het algemeen breed opgeleid. Dat houd in dat zij van heel veel zaken en regelgeving iets weten, maar op bepaalde terreinen geen specialist zijn. Een Boa is juist gespecialiseerd in een onderdeel van de wet of verordening. Doordat zij over specifieke kennis beschikken, kunnen zij binnen hun werkterrein gerichter en met meer kennis optreden dan hun collega’s van de politie.

 

Dat maakt Boa’s tot een onmisbare partner in het veiligheidsdomein.

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, 1Gennep 24 mei 2017

 

 

Reacties