Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Wateroverlast treft sportverenigingen
Wateroverlast treft sportverenigingen

Gennep

Wateroverlast treft sportverenigingen

Voetbalclub SV Vitesse ’08 en schietsportvereniging SV Gennep worden geteisterd door wateroverlast door hevige regenval, waardoor trainingsvelden onbespeelbaar zijn en clubgebouwen worden aangetast. Voorzitters benadrukken vastberadenheid en vertrouwen in constructief overleg.

In Gennep kampen lokale sportverenigingen met ernstige wateroverlast als gevolg van hevige regenval. Voetbalvereniging SV Vitesse ’08 en schietsportvereniging SV Gennep ondervinden hinder van de hoge grondwaterstand, wat leidt tot kwelwater in kelders en beschadigingen aan infrastructuur en materialen.

 

Het trainingsveld van SV Vitesse ’08 is onbespeelbaar vanwege het water. Als noodoplossing worden de trainingen verplaatst naar wedstrijdvelden, maar dit brengt het risico met zich mee van schade aan deze kostbare velden. Aan de andere kant van het sportieve spectrum heeft SV Gennep te kampen met water dat op diverse plekken het clubgebouw binnendringt, waardoor het beoefenen van de schietsport bemoeilijkt wordt.

 

Wethouder Janine van Hulsteijn erkent de urgentie van de situatie en benadrukt dat het vinden van oplossingen geen eenvoudige taak is, gezien de lager gelegen ligging van het gebied. Ze wijst erop dat overleg met de betrokken verenigingen gaande is, waarbij ook de geldende regels van het grondwaterbeleid in acht worden genomen.

 

De wethouder onderstreept de impact van de wateroverlast, niet alleen op materieel vlak maar ook op de beleving van de leden en vrijwilligers die zich inzetten om de problemen aan te pakken.

 

Voorzitters Roger Geutjes van Vitesse ’08 en Andre van Gellecom van SV Gennep tonen zich vastberaden om samen met de gemeente naar duurzame oplossingen te zoeken. Ze benadrukken het belang van constructief overleg en hebben vertrouwen in de gezamenlijke inspanningen om de sportbeoefening voor iedereen mogelijk te maken, ondanks de uitdagingen die de wateroverlast met zich meebrengt.

 

Verwant

Gennep

Inwoners van Gennep en de ZwembadCoalitie blijven strijden voor behoud van zwembad Pica Mare. Maandelijkse acties gepland na stilte gemeentehuis. Sluiting zou verregaande gevolgen...

Column

De column Afvalberg benadrukt de groeiende ergernis over illegaal gestort afval, dat zich opstapelt als een onbeheersbare kracht in de straten. Dwarsliggert roept op...

Gennep

Ontdek de geheimen van droge heidebeheer tijdens een lezing door Harry Bussink van Limburgs Landschap op 18 april. Hij belicht uitdagingen zoals cultuurhistorie en...

Gemeente Gennep

In Gennep werd een datalek ontdekt na een online enquête tussen 2 en 9 april 2024, waarbij persoonlijke gegevens zichtbaar waren. De gemeente reageerde...