Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Werkzaamheden fietspad Weverpark

Op maandag 25 maart 2019 start Gebra Infra b.v. met de uitvoering voor de aanleg van het fietspad door het Weverpark. De werkzaamheden bestaan uit grondwerkzaamheden, het verleggen van kabels en leidingen, het (her)bestraten van het gebied dat grenst aan de noordzijde van het Weverpark en het aanbrengen van een fietspad vanaf de Kleermakersgroes naar de Brabantweg.

 

 

Waar nodig worden passende (verkeers)maatregelen getroffen om de overlast te beperken. Omwonenden en omliggende bedrijven worden hierover door de aannemer geïnformeerd.

 

 

Tunnelvisie

 

 

Hoe komt de fietstunnel eruit te zien?

 

 

In verband met de aanleg van de fietstunnel onder de Weverrotonde, wordt eerst gestart met de aanleg van het fietspad door het Weverpark. Tijdens de aanleg van de fietstunnel dient dit fietspad ook als omleidingsroute. Nadat het pad is aangelegd, gaat de gemeente verder in overleg met omwonenden over de verdere invulling van het park, zoals speelmogelijkheden en bankjes. In het najaar van 2019 is met de aanplant van bomen en struiken het Weverpark voltooid.

 

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, VIA Gennep 20 maart 2019

 

 

Reacties