Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Boom Brabantweg rotonde Gennep

Gennep

Werkzaamheden Spoorwegje van start

Binnenkort zullen er werkzaamheden van start gaan om de verkeersveiligheid op het Spoorwegje en rondom de rotonde Brabantweg-Spoorstraat-Heijenseweg in Gennep te verbeteren. Deze maatregelen omvatten het omvormen van het Spoorwegje tot een fietsstraat.

Binnenkort zullen er werkzaamheden van start gaan om de verkeersveiligheid op het Spoorwegje en rondom de rotonde Brabantweg-Spoorstraat-Heijenseweg in Gennep te verbeteren.

 

Deze maatregelen omvatten het omvormen van het Spoorwegje tot een fietsstraat, waardoor doorgaand fietsverkeer tussen de fietstunnel onder de Weverstraat en de rotonde voorrang zal krijgen.

 

Paardenkastanjeboom

 

Helaas zal de kap van de paardenkastanjeboom op de hoek van de Spoorstraat en de Brabantweg noodzakelijk zijn om de werkzaamheden rondom de rotonde uit te voeren. Deze boom belemmert het zicht op de rotonde en vormt een obstakel voor een veilige oversteek voor mindervaliden.

 

Column: Kappen

 

Als compensatie zal de gemeente twee nieuwe bomen planten, hoewel de exacte locatie hiervan nog niet is vastgesteld.

 

Maatregelen

 

Naast de omvorming van het Spoorwegje tot fietsstraat worden er verschillende maatregelen genomen om de veiligheid rondom de rotonde te verbeteren. Dit omvat het gelijkvloers maken van oversteekplaatsen om de toegankelijkheid voor mindervaliden te verbeteren, aanpassingen aan de asfaltkleur op bepaalde plaatsen om de verkeerssituatie duidelijker te maken, en verbeterde wegmarkeringen.

 

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Van Kessel Wegenbouw B.V. en zullen naar verwachting beginnen op 12 juni 2023 en duren tot medio juli. De uitvoering begint bij de rotonde, waarbij maximaal één rijstrook per keer wordt afgesloten voor verkeer.

 

Fietsers zullen worden omgeleid via de Spoorstraat, Burgemeester Woltersstraat en het fietspad door het Weverpark (Houthakkersgroes). Omwonenden van het Spoorwegje zullen door de aannemer gedetailleerde informatie ontvangen over de planning, mogelijke overlast en verkeersmaatregelen.

 

Verwant

Gennep

Inwoners van de Brabantweg in Gennep hebben hun verontwaardiging geuit over de slechte staat van de groenvoorziening in hun buurt. Recentelijk heeft de groenonderhoudsdienst...

Gemeente Gennep

De aangekondigde kap van de paardenkastanjeboom aan de Spoorstraat heeft geleid tot een verdeelde reactie onder de inwoners van Gennep. Terwijl sommige inwoners pleiten...

Ven-Zelderheide

Op maandag 29 mei werden twee bijzondere inwoners uit de gemeente Gennep geëerd met een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Hans Teunissen reikte de onderscheidingen uit...

Gemeente Gennep

Het maaibeheer in de gemeente Gennep is onderwerp van discussie. Sommige mensen pleiten voor het behoud van bloeiende bermen, terwijl anderen de nadruk leggen...