Wethouder Peperzak stopt

Rob Peperzak keert niet terug in een nieuw college. Afgelopen week heeft hij de knoop doorgehakt. Gezien zijn leeftijd (bijna 71 jaar) en de zwaarte van de functie als wethouder (en tevens locoburgemeester) beginnen de werkzaamheden een te zware wissel op hem te trekken. Meer informatie op Gennep.News.