Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Willem Boyeweg

Gennep

Wijkraad Gennep-Zuid zoekt voorzitter

De Wijkraad Gennep-Zuid is vanaf 15 juni 2017 op zoek naar een nieuwe voorzitter.

 

In de wijk wonen ongeveer 4.500 mensen, verdeeld over ongeveer 1650 huishoudens. Daarmee is onze wijk de grootste eenheid binnen de gemeente Gennep. De bevolking van Gennep-Zuid is heel divers maar de wensen op gebied van leefbaarheid en veiligheid liggen erg dicht bij elkaar.

 

In de komende jaren zal de vergrijzing ook in onze wijk toeslaan. Dat heeft nogal wat consequenties. De Wijkraad kan hierin een belangrijke rol spelen.

 

Van de Wijkraad wordt verwacht dat zij zich inzet voor:

  • Het bevorderen van de leefbaarheid in Gennep-Zuid, in samenwerking met overheid en andere instanties
  • Het coördineren, stimuleren en initiëren van vormende, sociaal culturele, recreatieve, maatschappelijke en samenlevingsopbouwende activiteiten die tenminste door het bestuur of commissie wenselijk geacht kunnen zijn ter bevordering van de leefbaarheid in de wijk

 

De opdracht die de Wijkraad zichzelf gesteld heeft is niet gering en niet eenvoudig. Desondanks is een kleine groep mensen al sinds december 2011 druk doende om zoveel mogelijk te realiseren. Daarvoor is geduld en een lange adem nodig! Na 2 termijnen als voorzitter te hebben gediend, heeft onze huidige voorzitter besloten dat zij zich vanaf 15 juni 2017, wilt concentreren op het organiseren van activiteiten in het buurthuis en het aanleggen van het park op het terrein van Dichterbij.

 

De voorzitter is belast met:

  • Algemene leiding van en de coördinatie binnen het bestuur
  • De zorg voor een goede communicatie binnen het bestuur
  • Het (laten)uitvoeren van besluiten van de vergadering(en)
  • Het in voorkomende gevallen optreden als vertegenwoordiger van de inwoners
  • De zorg voor de juiste toepassing en naleving van het gestelde in de statuten en het huishoudelijk reglement
  • Houdt de actiepuntenlijst bij
  • Stelt de vergaderagenda op, samen met de secretaris.

 

Wilt u zich inzetten voor de doelstellingen van de Wijkraad en hebt u zin en tijd om dit als voorzitter te doen, dan vragen wij u beleefd om vóór 8 juni 2017, met ons contact op te nemen.

 

Liesbeth Hubertus: voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl
Angelique Stuut: Angelique@wijkraadgennep-zuid.nl
Claudia van Dijk: Claudia@wijkraadgennep-zuid.nl
Johan Sauer: Johan@wijkraadgennep-zuid.nl
John Michels: John@wijkraadgennep-zuid.nl
Harm Otten: Harm@wijkraadgennep-zuid.nl

 

 

Verwant

Gennep

In Gennep-Zuid is er sinds kort een nieuwe kringloopwinkel genaamd Kringloopgeluk. Deze winkel bevindt zich op de Willem Boyeweg 118, in het Woonzonden-gebouw, voorheen...

Gennep

Na vele jaren een bekende naam te zijn geweest in de regio, heeft keukenzaak Arga op de Logterheuvel 16 in Gennep-Zuid op eigen verzoek...

Gennep

Op maandag 29 mei bracht burgemeester Hans Teunissen een bezoek aan mevrouw Hendriks-Jansen, die haar 100ste verjaardag vierde. Het bezoek vond plaats in Huize...

Gemeente Gennep

De dag die je wist dat zou komen is bijna hier: Koningsdag 2023 belooft een onvergetelijke dag te worden in de gemeente Gennep! Met...