Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Woningbouwplan Gennepermolen tijdelijk stopgezet

De bestemmingsplanprocedure voor het woningbouwplan bij de Gennepermolen in Gennep is tijdelijk stopgezet. Het ontwerp wordt aangepast omdat er onvoldoende draagvlak is bij de inwoners en de nieuwe gemeenteraad. Meer informatie op Gennep.News.

De bestemmingsplanprocedure voor het woningbouwplan bij de Gennepermolen in Gennep is tijdelijk stopgezet. Het ontwerp wordt aangepast omdat er onvoldoende draagvlak is bij de inwoners en de nieuwe gemeenteraad. Dit besluit is genomen naar aanleiding van diverse zienswijzen en kritische geluiden uit de samenleving en de gemeenteraad.

 

In 2022 heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) advies uitgebracht over het plan en hierin aangegeven dat er op cultuurhistorisch en stedenbouwkundig niveau kansen zijn voor verbetering.

 

De gemeente werkt samen met SDK Vastgoed B.V. om woningbouw te realiseren op het braakliggende terrein achter de Gennepermolen aan de Genneperhuisweg. Het oorspronkelijke plan omvatte 14 luxe appartementen, 7 panoramawoningen en 6 herenhuizen.

 

De oude brandweerkazerne, die in 2021 is benoemd tot gemeentelijk monument, valt buiten het plan van SDK. De gemeente overweegt om hier zelf horeca in combinatie met appartementen te realiseren of een marktpartij te vinden die dit kan ontwikkelen.

 

Het vervolgproces bestaat uit het opnieuw bepalen van de uitgangspunten van het plan in samenwerking met de projectontwikkelaar. Dit betekent dat de planning opschuift. Zodra er meer bekend is, zal de gemeente dit communiceren via hun kanalen.

 

De gemeenteraad heeft in het coalitieakkoord 2022-2026 het belang benadrukt van een zorgvuldige stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van het bouwplan. De gemeente hoopt dan ook met het aangepaste ontwerp beter aan te sluiten bij het karakter van Gennep en meer draagvlak te creëren bij de inwoners en de gemeenteraad.

 

Opinie: Tijdbom onder erfgoed

 

Verwant

Column

Een kritische column op Gennep.News uit frustratie over het gemeentelijk bestuur en financieel beheer, waarin teleurstelling wordt geuit over verspilde middelen en gebrek aan...

Column

De column Bajes is nu te vinden op Gennep.News! Lees hoe de plannen voor de Houtkade de esthetiek van Gennep bedreigen en hoe Dwarsliggert...

Gennep

Gemeente Gennep zoekt kunstenaars voor unieke kunstopdracht: transformeer het N271 viaduct bij Genneper Huys tot een artistieke poort. Kunstenaars hebben tot 1 maart om...

Gennep

Gemeente Gennep en SDK Vastgoed presenteren op 1 februari 2024 het langverwachte ontwerp voor nieuwbouwlocatie Houtkade aan de Niers. Inwoners worden uitgenodigd voor een...