Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Woningbouwplan Gennepermolen tijdelijk stopgezet

De bestemmingsplanprocedure voor het woningbouwplan bij de Gennepermolen in Gennep is tijdelijk stopgezet. Het ontwerp wordt aangepast omdat er onvoldoende draagvlak is bij de inwoners en de nieuwe gemeenteraad. Meer informatie op Gennep.News.

De bestemmingsplanprocedure voor het woningbouwplan bij de Gennepermolen in Gennep is tijdelijk stopgezet. Het ontwerp wordt aangepast omdat er onvoldoende draagvlak is bij de inwoners en de nieuwe gemeenteraad. Dit besluit is genomen naar aanleiding van diverse zienswijzen en kritische geluiden uit de samenleving en de gemeenteraad.

 

In 2022 heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) advies uitgebracht over het plan en hierin aangegeven dat er op cultuurhistorisch en stedenbouwkundig niveau kansen zijn voor verbetering.

 

De gemeente werkt samen met SDK Vastgoed B.V. om woningbouw te realiseren op het braakliggende terrein achter de Gennepermolen aan de Genneperhuisweg. Het oorspronkelijke plan omvatte 14 luxe appartementen, 7 panoramawoningen en 6 herenhuizen.

 

De oude brandweerkazerne, die in 2021 is benoemd tot gemeentelijk monument, valt buiten het plan van SDK. De gemeente overweegt om hier zelf horeca in combinatie met appartementen te realiseren of een marktpartij te vinden die dit kan ontwikkelen.

 

Het vervolgproces bestaat uit het opnieuw bepalen van de uitgangspunten van het plan in samenwerking met de projectontwikkelaar. Dit betekent dat de planning opschuift. Zodra er meer bekend is, zal de gemeente dit communiceren via hun kanalen.

 

De gemeenteraad heeft in het coalitieakkoord 2022-2026 het belang benadrukt van een zorgvuldige stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van het bouwplan. De gemeente hoopt dan ook met het aangepaste ontwerp beter aan te sluiten bij het karakter van Gennep en meer draagvlak te creëren bij de inwoners en de gemeenteraad.

 

Opinie: Tijdbom onder erfgoed

 

Verwant

Gennep

De PvdA heeft gevraagd om meer openheid en transparantie met betrekking tot de Gennepermolen, een bouwproject dat voor veel discussie heeft gezorgd. De partij...

Column

De Houtkade bezorgt Gennepenaren een houten kop! Eeuwenlang werd Gennep gekenmerkt door haar pittoreske molens, waarvan de Genneper Molen een van de meest iconische...

Gennep

Ben je dringend op zoek naar een woning, maar kun je niks betaalbaars vinden? Dat is niet zo gek: de woningmarkt is al tijden...

Gennep

Gemeente Gennep heeft de grond rond de Gennepermolen verkocht aan gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels). Beide partijen tekenden op 22 juli 2021 de...