Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

woningbouwregels
huizenbouw Gennep

Gennep

Woonlasten in Gennep stijgen met 1,9 procent

Huiseigenaren in Gennep zijn dit jaar gemiddeld 1,9 procent meer kwijt aan woonlasten dan vorig jaar. De totale woonlasten voor een gemiddelde woning bedragen nu 822,54 euro, terwijl dat vorig jaar nog 807,09 euro was. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) naar de gemeentelijke woonlasten in Nederland.

 

De woonlasten zijn opgebouwd uit verschillende heffingen. De onroerendezaakbelasting (OZB) is de grootste kostenpost en is gestegen van 307,98 euro in 2022 naar 323,43 euro dit jaar. De afvalheffing en rioolheffing zijn gelijk gebleven en bedragen respectievelijk 257,10 euro en 242,01 euro.

 

De stijging van de woonlasten in Gennep is lager dan het landelijke gemiddelde van 3,7 procent. Dit is opvallend, gezien de flinke stijging van de WOZ-waarde van woningen in Gennep. De WOZ-waarde is met 17 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar, wat het gevolg is van de gestegen huizenprijzen. De peilwaarde van een woning stijgt immers mee met de huizenprijzen.

 

De recente prijsdalingen zijn nog niet zichtbaar in de WOZ-waarde, omdat deze gebaseerd is op de waarde van een woning op 1 januari 2021. x Het tarief van de OZB is in Gennep met 5,1 procent gestegen, wat hoger is dan het landelijk gemiddelde. Toch behoort Gennep tot de gemeenten waar de woonlasten het minst hard stijgen.

 

In Limburg zijn grote verschillen tussen gemeenten te zien. Zo stijgen de woonlasten in de gemeenten Leudal en Nederweert met respectievelijk 11,9 en 10,9 procent, terwijl de stijging in Gennep beperkt blijft tot 1,9 procent. In de gemeenten Roermond en Venlo dalen de gemiddelde woonlasten zelfs.

 

In Nederland zijn er 24 gemeenten waar de totale woonlasten met meer dan 10 procent stijgen. Den Haag spant daarbij de kroon met een stijging van 19 procent. In 44 gemeenten dalen de totale woonlasten juist, waaronder Doetinchem waar huishoudens gemiddeld 80 euro minder kwijt zijn, wat neerkomt op een daling van 9 procent.

 

Verwant

Gemeente Gennep

Gennep kondigt aan dat restafval slechts eens per vier weken wordt opgehaald vanaf 2025, als onderdeel van een nieuwe afvalinzameling. Deze maatregel volgt op...

Gemeente Gennep

Gemeenteraadslid Joy Hillebrand van RoodGroen Lokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gennep over de implementatie van een nieuw basisdienstverleningspakket voor schuldhulpverlening....

Gemeente Gennep

Gennep kampt met financiële uitdagingen door verminderde steun van de regering. Wethouder Janine van Hulsteijn legt uit dat er jaarlijks tussen de 2,5 en...

Milsbeek

Op 22 mei 2024 begon het schoorsteenonderzoek bij de voormalige steenfabriek in Milsbeek, uitgevoerd door Lob van Gennep. Het onderzoek richt zich op trillingsgevoeligheid...