Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Borden verkeerd uitgeserveerd

Geschokt lazen inwoners van Heijen wat er op de posterbox bij het viaduct tussen Heijen en Gennep stond: “Gemeente Gennep heet u welkom”. De Heijenaren vroegen zich nu werkelijk af of ze niet meer bij de gemeente hoorden.

 

 

Een reactie van de gemeente laat nog altijd op zich wachten, maar ook hier brengt Chris Jordans licht in de duisternis:

 

 

Het zit wat complex in elkaar.

 

 

Al vroeg in het voorjaar waren de LED-schermen in het proces van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. COVID-19 gooide echter roet in het eten; de vergunningen lieten op zich wachten.

 

 

LED op! Nog meer reclame langs de weg

 

 

De gemeente meende toch alvast een welkom en tot ziens woord te moeten richten aan bezoekers in de gemeente. Daarvoor werd er overleg gepleegd tussen laatstgenoemde en het reclamebureau. Er werd gekozen voor de lantaarnpaalborden die vergunningvrij geplaatst mogen worden. Daar zijn echter wel regels aan verbonden. Zo mogen dergelijke borden niet op plekken geplaatst worden die het verkeer kunnen hinderen of afleiden. Denk aan een rotonde of vlakbij kruisingen en afslagen.

 

 

Aanzien

 

 

In het verleden kwam er in een overleg al naar voren dat er geen bord vlakbij het kasteel van Heijen geplaatst mocht worden, omdat dit het aanzien van het gebouw teniet zou doen volgens de dorpsraad van het dorp. Op of nabij deze plek zouden bezoekers vanuit het zuiden wel het bord kunnen zien omdat op dat stuk weg een toegestane snelheid van 30 km geldt. De werkzaamheden aan de te realiseren rotonde Heijen-Zuid zijn tijdens wegwerkzaamheden deze borden ook niet toegestaan.

 

 

Er bleef maar één optie over; onder het viaduct van de rondweg.

 

 

Freistaat Heijen

 

 

Dit leidde tot ontevredenheid onder de Heijenaren die op dit moment ook al op gespannen voet leven met de gemeente over de kwestie Rijksvluchthaven De Paesplas. Stemmen gingen op zoals het beter maar terug naar de gemeente Bergen gaan, tot het uitroepen van de Freistaat Heijen. Jordans:

 

 

We willen graag met de dorpsraad rond te tafel om deze wat ongelukkige situatie naar ieders tevredenheid op te lossen.

 

 

Foto: Gerda Franken-Derks

 

 

Reacties