Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

tegenvaller INTOS
tegenvaller INTOS

Heijen

Gemeente bezuinigt niet op INTOS

De Gelderlander schrijft vrijdag 18 oktober: ‘Bezuiniging INTOS gaat door’. De gemeenteraad diende dit voorjaar een zienswijze in op de begroting van IWGM/INTOS om interne bezuinigingen bij INTOS zoveel mogelijk te voorkomen. Meer informatie op Gennep.News.

De Gelderlander schrijft vrijdag 18 oktober: ‘Bezuiniging INTOS gaat door’. Hoe zit dat met “de INTOS”? INTOS, is het uitvoerende bedrijf voor de sociale werkvoorziening voor de gemeenten Gennep en Mook Middelaar gevestigd in Heijen.

 

 

Zelf beschrijft INTOS zich:

 

 

INTOS is hét arbeidsontwikkelbedrijf van de regio Noord-Limburg en bestaat uit een samenwerkingsverband tussen de gemeente Gennep en de gemeente Mook en Middelaar.

 

 

Dat samenwerkingsverband is gegoten in de IWGM, Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar. Zij voert in de Participatiewet de (re)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit. Uitbesteed bij INTOS.

 

 

Tekorten

 

 

Gennep met haar jarenlange speciale populatie kent een rijke historie vanuit de streekwerkplaats, de sociale werkplaats. Meerdere gemeenten in Noord-Limburg kijken de kunst af van haar inrichting van deze sociale werkvoorziening.

 

 

En ja, de geldstromen bij de IWGM lopen via en vanuit de betrokken gemeenten. En ja, tekorten bij INTOS worden bij de twee gemeenten neergelegd. Dat is inherent aan de IWGM-regeling. Die tekorten zijn een direct gevolg van de landelijke bezuinigingen ingezet in 2015 met de stelling dat het reguliere bedrijfsleven het sociaal maatschappelijk economisch dilemma van de sociale werkvoorziening zou moeten kunnen oplossen.

 

 

https://www.facebook.com/DGMaasland/posts/2575148589228430?__xts__[0]=68.ARADk_EhTJAnia6BFv0Njwao-o70nn_5_2wpf47Cn9O8B_V7FZatFYJnGrrR2ETjZCkzmyqQ2qRNu33fJRinH_0RGq23ClYiWDOL77-06_iRgvUoVFBTXQeNtv76dSLIDi5RavuYnKjJIdleJW5bX_KLJ4LuG20KcAx006LI89PeU7Ho_ry33-JMfdYXL9Nh043ieqjNnecuMw0qb0jmbynwK0qFz6jvnA7sGi7h6viq6pdq5eIyWAaHr3Hm1L0h6z5fK0pt5n054ki_FMeUShYOMq-wvwm86AasfTlZvKSjZW0CyljW8z5VVCjxwIAlF5d17kx1e1DDEJDgI0q-zcXcRQ&__tn__=-R

 

 

Het bestaansrecht van de sociale werkplaatsen is al jaren onderwerp van discussie. Maar de werknemers op een andere manier emplooi bieden, verloopt allerminst soepel.

 

 

Aldus Trouw in januari 2018. De Gelderlander kopt vrijdagochtend 18 oktober: Weer mes in sociale werkplaats. En op de website: Sociale werkplaats moet toch zuiniger, Gennepse PvdA boos: ‘Valt vies tegen’.

 

 

https://www.facebook.com/PvdAgennep/posts/2337114713064652?__xts__[0]=68.ARDB3UsBrKh7PYrNk_bYBlfQPeuL75k9f1RvRNDjeyPZLOWfSxzvfGP4y9sU_EXxPcRT1UbGkjdvFmkdvWvr6l71-5cqc1zh7BVRlwtnZu-TBUnCdbPDt7S31C5fwKe3otWFVW2yVPNLiiKFZVVqvaxvt71qjW9toRP-bEgJnfMIvDJonOvp8vOpCArqJtOO3R_MgVAe93naMc_LEtCduQExYJFnpl4Z7AVEoYJHtlU0AZQfEZOxyaaE3rumXh38P67d__IYipFQWjj5I4jBJcA8arKTBX8hjFeLXA5nCkBxeYGZYLoE5juUG4e1MuMu-BUVx7JF69YYpwR21C2ckA&__tn__=-R

 

 

Klein detail:

 

 

De afbraak van de sociale werkplaatsen, in 2015 beklonken onder PvdA-bewindslieden Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma, lijkt er nog niet toe te leiden dat arbeid beperkten in gewone bedrijven een baan krijgen.

 

 

Groot detail:

 

 

De gemeente Gennep zelf bezuinigt niet op de IWGM/INTOS. De gemeenteraad diende dit voorjaar een zienswijze in op de begroting van IWGM/INTOS om interne bezuinigingen bij INTOS zoveel mogelijk te voorkomen. “De in de gemeentebegroting 2020 opgenomen € 150.000 is een taakstelling van INTOS zelf om in een efficiëntieslag mee te kunnen doen in de bovengenoemde markt(werking) en de gemeente Gennep neemt de voorgenomen ombuigingen van INTOS op in haar begroting als spiegel tegen onze begroting.” Aldus wethouder Peter Lucassen.

 

 

De gemeente Gennep kijkt samen met IWGM/INTOS hoe deze ombuigingen vorm gegeven kunnen worden zonder dat er voorbij gegaan wordt aan het doel van INTOS. Wethouder Peter Lucassen:

 

 

We willen INTOS behouden als onze werkvoorziening.

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

Stichting INTOS en de gemeente Gennep worstelen met een tekort van €350.000. Een externe adviseur wordt ingeschakeld om te helpen bij het oplossen van...

Gemeente Gennep

Stichting INTOS en gemeente Gennep kampen met €350.000 financiële tegenvaller door gestegen loonkosten en incidentele uitgaven. Spoedvergadering ingelast om oplossingen te bespreken, toekomstige begrotingen...

Heijen

Op 24 januari heeft gouverneur Emile Roemer een werkbezoek gebracht aan INTOS, het arbeidsontwikkelbedrijf van de gemeente Gennep. Samen met het Stichtingsbestuur van INTOS...

Gemeente Gennep

In en rondom Gennep lijkt de behoefte aan nieuw zorgpersoneel af te nemen, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de...