Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Kasteel Huys Heijen

Gennep

Huisjesmelken in Heijen

De gemeente Gennep heeft het voornemen om kamerverhuur aan banden te leggen. “Maar dit ligt helaas nog in een ver verschiet, te ver!” Zo laten bezorgde inwoners van Heijen weten. Hoever mag een organisatie gaan om woningen te verkrijgen? Kijk voor meer informatie op Gennep.News?

De gemeente Gennep heeft het voornemen om kamerverhuur aan banden te leggen. “Maar dit ligt helaas nog in een ver verschiet, te ver!” Zo laten bezorgde inwoners van Heijen weten.

 

 

Dit komt voornamelijk doordat met name Roovers, die zich bezighoudt met kamerverhuur aan arbeidsmigranten in Heijen, zodanig overbiedt op woningen dat zowel starters als doorsluizers hier niet tegenop kunnen bieden. Raadslid Ronnie Rutten heeft, samen met CDA-collega Dick van Dijck die het voortouw nam, hierover al schriftelijke vragen gesteld. Het aantal woningen per kamerverhuur per straat aan arbeidsmigranten mag namelijk niet meer dan 5% zijn volgens de gemeente Gennep. Het is begrijpelijk dat de gemeente maatregelen wil nemen om oneerlijke concurrentie aan te pakken. Echter, het is ook belangrijk om rekening te houden met de rechten van huurders en verhuurders.

 

 

Als de gemeente te strenge beperkingen oplegt aan kamerverhuur, kan dit leiden tot een tekort aan huisvesting voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare en flexibele woonoplossing. Maar het is ook zorgwekkend dat alleenstaande ouderen die een eigen woning hebben, benaderd zijn met het voorstel om hun huis te verkopen aan huizenbezitters in Heijen, met het oog op dure verhuur, kamerverhuur, of voor directe doorverkoop met een veel hogere winst. Starters lijken hierbij de grootste verliezers.

 

 

Regels

 

 

Hoever mag een organisatie gaan om woningen te verkrijgen? Het is belangrijk dat er duidelijke regels zijn om ervoor te zorgen dat mensen niet onder druk gezet worden om hun woning te verkopen. In plaats van het aan banden leggen van kamerverhuur, zou de gemeente Gennep misschien beter kunnen kijken naar manieren om eerlijke concurrentie te bevorderen en te voorkomen dat mensen onder druk gezet worden om hun woning te verkopen. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van duidelijke regels voor het kopen en verkopen van woningen, of door het opzetten van een huisvestingsfonds om betaalbare huisvesting te bieden aan mensen met een beperkt budget.

 

 

Directe betrokkenheid

 

 

De toename van het aantal arbeidsmigranten kan in een kleine gemeenschap als Heijen het evenwicht verstoren. Dit kan verschillende gevolgen hebben, zoals druk op de woningmarkt, sociale spanningen en druk op voorzieningen zoals openbaar vervoer en zorg.

 

 

Hierop hebben enkele Heijenaren hun zorgen geuit: “Heijen wordt nu overladen met arbeidsmigranten.” Zij vragen zich af of al deze arbeiders ook daadwerkelijk een baan hebben. Onlangs bleek een arbeidsmigrant onder de radar te zijn gegaan vanwege een schermutseling, waarbij deze lichamelijk letsel toebracht aan een Heijense inwoner. “Het mag niet zo zijn dat mensen zomaar mogen verdwijnen als ze aangehouden zouden moeten worden.”

 

 

Een bezorgde Heijenenaar werd onaangenaam verrast toen hij te horen kreeg dat zijn bezwaar niet-ontvankelijk was verklaard. Volgens de Commissie Bezwaarschriften Gennep waren de gevolgen van de vergunde activiteiten voor de woon- en leefsituatie van bezwaarmaker “dermate gering” dat een persoonlijk belang bij het besluit ontbrak. De bewoner wilde enkel zijn zorgen over zijn dorpje uiten middels het bezwaarschrift. Die zorgen zou je toch kunnen zien als directe betrokkenheid?

 

 

Verwant

Heijen

Op vrijdag 23 februari vond de feestelijke opening plaats van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Heijen. Met de afronding van de verbouwing is het...

Column

De column Bajes is nu te vinden op Gennep.News! Lees hoe de plannen voor de Houtkade de esthetiek van Gennep bedreigen en hoe Dwarsliggert...

Carnaval

Heijen geschokt door kidnèpping van prins Remon tijdens carnavalsoptocht; gemaskerde daders eisen 11 consumptiemunten als losgeld, raad van elf verzamelt munten voor bevrijding terwijl...

Haven Heijen

De Heijense buurt Diekendaal betwist gemeente Gennep over de bouw van een omstreden fabriek, waarbij de hoogte van de schoorsteenpijp centraal staat. De zaak...