Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Hulpfonds Stichting MaGe

Stichting MaGe (Maatschappelijke hulp Gennep) heeft oktober 2019 een Hulpfonds in het leven geroepen voor een meer persoonlijke manier van hulpverlening. Dit hulpfonds is bedoeld voor inwoners van de gemeente Gennep die voor de oplossing van hun financiële of materiële problemen geen beroep kunnen doen op een andere voorziening of regeling.

 

 

De stichting is in 2014 opgericht om mensen in Gennep die gebruik maken van het minimabeleid van de gemeente een steuntje in de rug te geven. Zij werkt zowel met de kringloopwinkel als haar bestuur met onbezoldigde mensen. En ondersteunt jaarlijks, sinds de oprichting van hun kringloopwinkel in 2017, Gennepse inwoners met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Het niveau dat in en voor de gemeente Gennep afgesproken is als behorend tot de minima. Bestuurslid André Vermeulen:

 

 

In de overtuiging dat ieder mens recht heeft op een volwaardige plaats in de samenleving. Economische en financiële zelfredzaam. Helaas zijn de kansen hierop niet voor iedereen gelijk.

 

 

Diverse laagdrempelige activiteiten zijn of worden al georganiseerd, waaronder de eind jaarlijkse uitreiking van waardebonnen waarmee men in hun kringloopwinkel kan winkelen. Naast deze generieke vorm van wat kunnen betekenen voor mensen met een laag inkomen is er nu het individuele Hulpfonds. André:

 

 

Voor mensen die tussen de wal en het schip vallen.

 

 

Daarvoor heeft Stichting MaGe allerlei organisaties van (speciaal) voortgezet- en basisscholen, Thuis- en Jeugdzorg, Gemeente Gennep, woningcorporaties, Synthese tot dorpsondersteuners benaderd met hun plannen.

 

 

Mage start ook met zorgkringloop

 

 

Aanvragen

 

 

Aanvragen voor individuele steun kunnen uitsluitend via deze instanties gedaan worden. Dat kan ook zonder vermelding van naam en toenaam.

 

 

Stichting MaGe beoordeelt of de aanvraag past binnen hun financiële en/of materiële budget, maar wenst vanwege de menselijke waardigheid en privacyoverwegingen geen onderzoeken te doen naar persoonlijke situaties, de daaruit voortvloeiende vraag en inzet van het Hulpfonds. Hoe Stichting MaGe met die visie gaat evalueren of hun Hulpfonds effectief is? André:

 

 

Dat gaan we over een half jaar bekijken.

 

 

Kringloop heeft genoeg van dumpingen

 

 

Reacties