Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Externe adviseur Intos Heijen
Intos Heijen

Gemeente Gennep

INTOS in nood: externe adviseur

Stichting INTOS en de gemeente Gennep worstelen met een tekort van €350.000. Een externe adviseur wordt ingeschakeld om te helpen bij het oplossen van de financiële problemen. Hun samenwerking is essentieel voor het herstel van de stabiliteit.

Het is nog altijd geen rozengeur en maneschijn in Gennep, waar Stichting INTOS en de lokale overheid zich geconfronteerd zien met een plotselinge financiële tegenvaller. Na een diepgaande analyse blijkt dat het financiële plaatje voor het jaar 2023 verre van rooskleurig is.

 

Recente onthullingen van de directeur van Stichting INTOS hebben het nieuws doen opschrikken. Een gapend tekort van maar liefst € 350.000,- werpt een schaduw over zowel de begroting van de stichting als die van de gemeente Gennep.

 

Verscheidene factoren hebben bijgedragen aan deze penibele situatie, zoals trendmatige ontwikkelingen, stijgende loonkosten als gevolg van een nieuwe CAO en incidentele uitgaven.

 

Om deze uitdaging serieus aan te pakken, kwamen de besturen van Stichting INTOS en de gemeente Gennep in spoedberaad bijeen. Er is intensief overleg gevoerd om de ontstane problemen het hoofd te bieden.

 

Analyse

 

Het financiële resultaat over 2023 van Stichting INTOS vertoont een aanzienlijk tekort van € 350.000,-, wat zowel de stichting als de gemeente Gennep zwaar belast. Een deel van dit tekort wordt opgevangen door de financiële reserves van Stichting INTOS, maar het resterende bedrag komt ten laste van de gemeentelijke jaarrekening voor 2023.

 

De situatie is alarmerend, vooral omdat het tekort lijkt te wijzen op een structureel probleem dat ook invloed zal hebben op de begrotingen van 2024 en daarna. Hierdoor wordt verwacht dat de benodigde gemeentelijke bijdrage in 2024 bijna 1 miljoen euro zal bedragen.

 

Om het hoofd boven water te houden, heeft het college besloten om per 3 april een externe adviseur in te schakelen. Deze adviseur zal samen met Stichting INTOS werken aan een bedrijfsplan om de tekorten te beheersen. Deze maatregel is dringend, gezien de snel oplopende tekorten.

 

Externe adviseur

 

Er is nog een sprankje hoop voor Gennep, want in mei zal duidelijk worden of de rijksoverheid extra financiering beschikbaar stelt voor de werkvoorziening. Dit zou het tekort deels kunnen compenseren, maar het blijft vooralsnog afwachten.

 

Hoewel het geen verrassing is dat Stichting INTOS met tekorten kampt, baart de snelheid waarmee de kosten nu stijgen zorgen. Het is van cruciaal belang om deze situatie onder controle te krijgen voordat de financiële positie onhoudbaar wordt.

 

Met de hulp van een externe adviseur hopen Stichting INTOS en de gemeente Gennep een oplossing te vinden voor de financiële uitdagingen waar zij voor staan.

 

Financiële tegenvaller INTOS

 

Verwant

Gemeente Gennep

Gennep bereidt een herdenkingsprogramma voor 80 jaar vrijheid voor. Het omvat activiteiten zoals concerten, tentoonstellingen en educatie. Verschillende organisaties werken samen om de evacuatie,...

Gemeente Gennep

Gemeente Gennep overweegt Europapa op stadhuisklok te laten klinken, na initiatief van 3FM-dj Wijnand Speelman om Nederlandse deelnemer Joost Klein te steunen na diskwalificatie...

Sport

Een kettingbotsing in de buurt van Oeffelt leidde tot de afgelasting van de wedstrijd tussen VV Heijen en Vorstenbosche Boys. Ondanks de teleurstelling maakten...

Gennep

Gennep's jaarlijkse avondvierdaagse Wandelen tussen Maas en Niers vindt plaats van 11 tot 14 juni 2024. Routes van 5 en 10 km leiden wandelaars...