Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Op donderdag 22 juli kwam VVD-Kamerlid Silvio Erkens naar de schade ten gevolge van het hoogwater kijken

Heijen

Kamerlid bekijkt schade

Op donderdag 22 juli kwam VVD-Kamerlid Silvio Erkens naar de schade ten gevolge van het hoogwater kijken. Hij bezocht onder andere twee getroffenen. Lees het verslag op Gennep.News.

Op donderdag 22 juli kwam VVD-Kamerlid Silvio Erkens naar de schade ten gevolge van het hoogwater kijken. Hij bezocht onder andere twee getroffenen.

 

 

Sjaak Burgman legde uit aan Erkens welke maatregelen hij van tevoren getroffen had, maar wel zeker twijfelde over de hoogte van het water. Burgman had onderzoek gedaan naar waterstanden in het verleden om onwelkome verrassingen te tackelen. Toch kwam het water onverwacht hoog te staan; op 2.40 meter in totaal.

 

 

Nu het water weer gezakt was realiseerde hij zich ook dat de camper weide nog beslist niet betreden zou kunnen worden, laat staan met campers er op rijden. De weide bleek enorm drassig en je zakte diep in de kleigrond die verscholen onder het gras lag.

 

 

 

 

Burgman zal alleen omzetschade hebben, vermoedt hijzelf. Dat zijn voornamelijk de inkomsten van de staplekken. Maar hij twijfelt nu wel of deze mooie plek in de uiterwaarden van de Maas voor de lange termijn geschikt zal zijn voor de camper vakantiegangers. Sjaak:

 

 

Ik moet er echt heel erg over nadenken om op deze plek te blijven.

 

 

En doorrr!

 

 

Taxeren, en doorgaan!

 

 

Melkveehouderij Johan Ronnes heeft weliswaar zijn huis droog weten te houden. Ook de koeien stonden veilig in de op hoogte gelegen stallen, dankzij het aandringen hierop van zijn vrouw Carolien. Maar het voedsel dat de koeien nodig hebben voor de kwaliteit van melkproductie is ernstig beschadigd. Het betreft vooral de grasweilanden en de suikerbieten. De maisvelden moeten nog afgewacht worden of deze de groei kunnen doorstaan.

 

 

Van het gras zullen de koeien niet meer eten vanwege de onaangename smaak en geur die het water achtergelaten heeft, zegt Johan Ronnes. Er kunnen zich zomaar ziekten voordoen bij het eten ervan. Denk daarbij aan rotting van stoffelijke resten van kadavers. Maar Hij heeft een devies; “taxeren, en doorgaan!”

 

 

 

 

Johan beraamt zijn omzetschade alleen al op € 100.000. Hij dankte Silvio Erkens en de gemeente Gennep voor de aandacht die deze aan de situatie besteedde. De Vereniging Limburgse Gemeenten zal over deze schadeposten met Den Haag in gesprek gaan. Volgens Erkens zal het schadefonds een bedrag beschikbaar stellen nadat de balans hierover is opgemaakt.

 

 

Ton Janssen, bij hoogwater coördinator buitengebied logistieke zaken gemeente Gennep, licht enkele zaken toe. Hij heeft ter voorbereiding van het hoge water bewoners bezocht die risico liepen. Onder andere stelde hij boeren op de hoogte om hun vee uit de uiterwaarden te halen. Verder zorgde hij voor het plaatsen van afzethekken op wegen en paden die naar het hoge water leiden. Nu regelt hij de nazorg. Alle toegangswegen naar de Maas en Niers zijn nog steeds gesloten. Dit heeft te maken met de sponsachtige, drassige staat van dijken en weilanden. Vooral de dijken kunnen de druk van auto’s niet altijd houden. Hierdoor kunnen de dijken inzakken. Het is van groot belang dat de mensen dit weten, waarschuwt Ton.

 

 

Silvio Erkens sprak zijn bewondering uit voor het daadkrachtige en zeer gecoördineerde optreden van de gemeente èn hun bewoners uit. Uitstekend management, goed voorbereid, veerkrachtig en positief waren de woorden van het in Kerkrade woonachtige Kamerlid.

 

 

Verwant

Regio

Saskia Borgers is geïnstalleerd als dijkgraaf van Waterschap Limburg, met een focus op samenwerking en het verbinden van het waterschap met de samenleving. Ze...

Gennep

Tijdens de Kerstvloed van 1993 in Gennep, bracht bakker Arie de Groot hoop en samenhorigheid door zijn overtollige lekkernijen te delen met de gemeenschap...

Gennep

Hoge waterstanden bedreigen de jaarlijkse Nieuwjaarsduik in Gennep, waar het platform deels onder water staat. Organisatie beslist eind deze week definitief over doorgang, in...

Regio

Wetenschappers en deskundigen uit België, Duitsland en Nederland hebben via het Interregproject EMFloodResilience de overstromingsbestendigheid van Limburg onderzocht.