Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Kritiek op communicatieproces Haven Heijen

Heijen

Kritiek op communicatieproces Haven Heijen

Kritiek op communicatieproces Haven Heijen: evaluatierapport wijst op gebrek aan duidelijk participatiekader en gemis aan betrokkenheid van bepaalde bewonersgroepen. Gemeente Gennep belooft aanbevelingen ter verbetering te implementeren. Meer info op Gennep.News.

Het communicatieproces rondom het Haven Heijen bestemmingsplan heeft voor de nodige ophef gezorgd binnen de lokale gemeenschap en politiek van Gennep. Een evaluatierapport, uitgevoerd door een onafhankelijk communicatiebureau, legt de pijnpunten bloot van dit tumultueuze proces.

 

Volgens het rapport ontbrak het aan een duidelijk kader voor participatie. Hierdoor ontstonden verschillende verwachtingen tussen belanghebbenden, initiatiefnemers en de gemeente, met als resultaat een golf van onvrede binnen de gemeenschap.

 

Het gebrek aan transparantie leidde tot een gemis aan betrokkenheid van bepaalde bewonersgroepen, zoals de Hoofdstraat-bewoners, in belangrijke overlegorganen. Dit terwijl de plannen voor de havenuitbreiding een aanzienlijke impact zullen hebben op hun leefomgeving.

 

Hoewel de gekozen aanpak door de onderzoekers als passend werd beschouwd gezien de complexiteit van het project, benadrukken zij de noodzaak voor een heldere visie op participatie en een actieve monitoring van de betrokkenheid van belanghebbenden gedurende het proces.

 

In een reactie op het rapport geeft de gemeente Gennep aan de aanbevelingen ter harte te zullen nemen. De portefeuillehouder Leefbaarheid zal de conclusies en aanbevelingen bespreken met de dorps- en wijkraden, in een poging om de communicatie bij toekomstige ruimtelijke plannen te verbeteren.

 

Het is duidelijk dat er lessen te trekken zijn uit het communicatieproces rondom de Haven Heijen. De vraag is nu of de gemeente deze lessen ook daadwerkelijk ter harte zal nemen om herhaling van dit tumult te voorkomen. De tijd zal het leren.

 

Verwant

Gennep

Het Jenaplanonderwijs viert haar 100-jarig bestaan met festiviteiten in het hele land. Metameer in Boxmeer viert trots haar zilveren jubileum met een Meet &...

Gennep

Genneps Vocaal Ensemble bereidt zich voor op een groot(s) concert op 12 mei, na maanden van repetities. Sopraan Fenna Ograjensek en bariton Sef Thissen...

Regio

VPTZ Noordelijk Noord-Limburg biedt vrijwillige palliatieve zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Met een luisterend oor, troost en praktische hulp ondersteunen ze zowel...

Gennep

Inwoners van Gennep en de ZwembadCoalitie blijven strijden voor behoud van zwembad Pica Mare. Maandelijkse acties gepland na stilte gemeentehuis. Sluiting zou verregaande gevolgen...