Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

zonnepark

Heijen

Nieuw initiatief voor zonnepark

Kronos Solar heeft onlangs contact opgenomen met de gemeente Gennep om te onderzoeken of er een zonneveld gerealiseerd kan worden aan het Langeven in Heijen. Op een zonneveld staan panelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit.

 

 

 

 

Hoewel de plannen nog in een zeer vroeg stadium zijn, brengen we graag iedereen alvast op de hoogte van dit initiatief. De realisatie hiervan zou een grote stap voorwaarts zijn naar een duurzame gemeente.

 

 

Aldus gemeente Gennep.

 

 

Tijdelijke omgevingsvergunning

 

 

De initiatiefnemer heeft subsidie nodig om een zonneveld te kunnen realiseren. Om een subsidieaanvraag te kunnen doen, moet Kronos Solar beschikken over een omgevingsvergunning.

 

 

We willen onderzoeken of het mogelijk is een omgevingsvergunning te verlenen voor een periode van twee jaar. Bij deze tijdelijke vergunning komt een overeenkomst, waarin staat dat er in die twee jaar nog niets gebouwd mag worden. Waarschijnlijk gaan binnenkort binnen de subsidieregeling de bijdragen voor zonnevelden naar beneden. Kronos Solar wil de subsidie daarom in maart 2018 aanvragen. Met een tijdelijke omgevingsvergunning kunnen we het bedrijf helpen om te voldoen aan de subsidievoorwaarden.

 

 

Onderzoek naar de effecten

 

 

In de periode van de tijdelijke vergunning wordt onder andere bekeken wat de effecten van een zonneveld voor de omgeving zijn. Daarnaast worden alle noodzakelijke onderzoeken gedaan.

 

 

Zo kunnen we zorgvuldig afwegen of we een definitieve vergunning kunnen verlenen. Deze procedure is ook op andere plekken in Nederland toegepast. We bekijken nu of we deze manier van werken kunnen en willen overnemen.

 

 

Informeren

 

 

Het is voor de gemeente belangrijk dat direct omwonenden vanaf het begin worden betrokken bij het initiatief. Zij hebben hierover een brief van ons ontvangen. Daarin staat ook dat Kronos Solar contact met ze zal opnemen.

 

 

Als we meer duidelijkheid hebben over het al dan niet verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning, kunt u dat hier lezen.

 

 

Verwant

Heijen

Samenwerken voor het klimaat: in het kader van het project WasserstoffImpuls Niederrhein (WIN) wil Teunesen Zand en Grint BV samen met de Duitse bedrijven...

Heijen

Het Duitse bedrijf Solar Kronos mag van de gemeente een zonnepark van tien hectare aanleggen achter camping De Schaaf in Heijen. De gemeente Gennep...

Heijen

Op donderdag 12 juli vond er een inloop plaats bij Café Plan B in Heijen betreffende het te realiseren zonnepark nabij natuurgebied het Langeven,...

Gennep

Op donderdag 12 juli 2018 is er een inloopbijeenkomst in Café Plan B, Hoofdstraat 39 in Heijen, over de ontwerp-omgevingsvergunning die is aangevraagd voor...