Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Zuidereiland ©Rijkswaterstaat - J.v.Houdt

Heijen

Onderhoud oevers Heijen

Deze zomer zal Rijkswaterstaat aanvangen met werkzaamheden aan de natuurvriendelijke oevers bij het Zuidereiland in Heijen. Ongeveer 10 jaar geleden waren deze oevers bedekt met steen, maar dit is verwijderd om de rivier aantrekkelijker te maken voor planten en dieren. Meer informatie op Gennep.News.

Deze zomer zal Rijkswaterstaat aanvangen met werkzaamheden aan de natuurvriendelijke oevers bij het Zuidereiland in Heijen. Ongeveer 10 jaar geleden waren deze oevers bedekt met steen, maar dit is verwijderd om de rivier aantrekkelijker te maken voor planten en dieren.

 

Nu is het tijd voor onderhoud, wat zal worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Maaskracht. Een natuurvriendelijke oever kenmerkt zich door een geleidelijke overgang van water naar land, inclusief ondiepe delen. Dit biedt een ideaal leefgebied voor vele planten, vissen en andere dieren.

 

Het is een natuurlijk proces dat de oevers verder kunnen eroderen. Soms kan dit echter te ver gaan en is ingrijpen noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer er zich een dijk achter de oever bevindt of wanneer het land van een boer dreigt weg te spoelen.

 

Zuidereiland

 

Bij het Zuidereiland zullen op verschillende locaties de oevers onder water worden beschermd met stenen. Dit vertraagt verdere erosie van de oever. Op enkele plaatsen waar de oever al aanzienlijk is afgebrokkeld, zal deze worden aangevuld met grond. Na de werkzaamheden zal de oever worden ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel.

 

Op drie specifieke locaties bij het Zuidereiland zullen bomen in het water worden geplaatst om als rivierhout te fungeren. Deze bomen worden verankerd in het water, langs de oever van het Zuidereiland, om te voorkomen dat ze in de schroef van een schip terechtkomen.

 

Rivierhout speelt een belangrijke rol voor planten en dieren die van nature in de rivier thuishoren. Het fungeert als een soort rif waar kleine organismen kunnen leven. Bovendien kunnen vissen deze plekken gebruiken om te paaien. De takken boven water dienen als uitkijkpost voor visetende vogels.

 

Het beheer van natuurlijke en veilige uiterwaarden is van groot belang in ons dichtbevolkte land. De grond langs een rivier verandert voortdurend door de afzetting en erosie van grind, zand en klei (sediment), evenals de natuurlijke groei van begroeiing. Daarom neemt Rijkswaterstaat, in samenwerking met andere partijen, maatregelen wanneer dat nodig is ter bescherming en versterking van natuurlijke omgevingen en ter voorkoming van overstromingen en hoogwater. We beheren en onderhouden de uiterwaarden met zorg voor zowel veiligheid als natuurwaarden.

 

Foto: Zuidereiland ©Rijkswaterstaat – J.v.Houdt

 

Verwant

Milsbeek

De Wandelgidsen Milsbeek nodigen wandelliefhebbers uit voor een bijzondere gidswandeling door de prachtige natuurlijke gebieden van de Bulten en de Gebrande Kamp. Na het...

Heijen

In de vroege ochtend van vrijdag op zaterdag werd er melding gedaan van een zorgwekkende situatie waarbij personen te water zouden zijn geraakt in...

Lob van Gennep

De verplaatsing van de voetbalvelden van Achates komt steeds dichterbij. Lob van Gennep heeft samen met de gemeente Gennep, voetbalvereniging Achates en betrokken grondeigenaren...

Milsbeek

Op zondagmiddag heeft een tractor een oliespoor van een kilometer achtergelaten op de N271. Vanwege opruimingswerkzaamheden is de weg tussen Gennep en Milsbeek gesloten....