Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Het Gelders verleden van Gennep

In het kader van het Erfgoedfestival ‘Over grenzen van Gelderland’ verzorgt historicus Rien van den Brand donderdag 24 mei in de raadzaal van het Gennepse stadhuis een lezing over het Middeleeuwse Gennep onder Gelderse invloedssfeer tot 1424.

 

 

Door Frans Thonen

 

 

De organisatie berust bij stichting LGOG Kring Maas en Niers en de lezing is voor leden en andere belangstellenden gratis. In verband met een beperkt aantal plaatsen dient men zich voor 13 mei aan te melden via e-mail lgogmaasenniers@gmail.com.

 

 

Van den Brand begint zijn lezing met een korte samenvatting van de Romeinse periode tot 304 na Christus waarna hij even stil staat bij het oudste geschrift over de Niers, de burcht van Gennep en de tijd van Norbertus van Gennep (1080-1134). Daarna laat hij diverse thema’s de revue passeren zoals het ontstaan van het territorium Gelre en de band met Gennep en de Duitse koning/keizer van het Heilig Roomse Rijk en de Keulse aartsbisschoppen. Ook de opkomst van de stamburcht Geldern – de bakermat van de huidige provincie Gelderland en de betekenis van de cisterciënzerinnen (Munster)abdij in Roermond (1218) en haar filiaalklooster Gravendaal/Graefenthal in Asperden (1250) komen aan bod.

 

 

Verder besteedt hij aandacht aan de slag om het bezit van het hertogdom Limburg te Woeringen (1288) en de consequenties voor de verliezer, de Gelderse graaf en zijn bondgenoot de edele heer van Gennep. Tot slot staat hij stil bij het uitsterven van het nobel geslacht Van Gennep in mannelijke lijn, de
landsvrederegeling tussen Gelre en Kleef in 1359 en 1377 en het afsnijden van de band van Gennep met het hertogdom Gelre in 1424 en de herverbinding van de heerlijkheid Gennep met hertogdom Kleef. De voordracht gaat vergezeld van tientallen interessante afbeeldingen.

 

 

 

 

Rien van den Brand

 

 

Rien van den Brand is als historicus vooral actief in het Nederlands-Duits grensgebied, met name in het Land van Kleef en in het Gelders Overkwartier, alsmede in Noord- en Midden-Limburg en het Land van Cuijk. Van zijn hand zijn talloze publicaties en boeken verschenen, waaronder het standaardwerk ‘Vesting ‘t Genneperhuys in eeuwenlange vrijheidsstrijd’.

 

 

Reacties

Deel Bericht