Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Luc Brouwers kandidaat voor Tweede Kamer

 

Luc Brouwers uit Milsbeek staat als 63e op de kandidatenlijst van de PvdA bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017.

Tijdens het partijcongres in Utrecht zaterdag 14 en zondag 15 januari werd de lijst van 75 namen vastgesteld. Lijsttrekker is Lodewijk Asscher en voetbaltrainer Foppe de Haan sluit de rij.

Brouwers (53) is sinds 2005 politiek actief en sinds 2007 gemeenteraadslid. Als eenmansfractie vertegenwoordigt hij de laatste 3 jaar de PvdA in de gemeenteraad van Gennep.

Speerpunten waarvoor hij zich in de Tweede Kamer wil inzetten zijn:

  • Duurzaamheid, door echte stappen te zetten op weg naar een duurzame samenleving;
  • Solidariteit met wie niet alleen voor zichzelf kan opkomen (nationaal en internationaal);
  • Eerlijk werk met een eerlijke beloning, zodat de onzekerheid van flexwerk niet de norm is.

De sociaaldemocratie is mijn kompas bij het maken van beleidskeuzes. Of het nu gaat om menswaardige zorg voor ouderen of mensen met een beperking, om gelijke kansen op een leven met toekomstperspectief ongeacht iemands achtergrond, of om een milieubeleid gebaseerd op verantwoordelijkheid en innovatie. Zo vertaal ik het credo van onze partij; dat iedereen telt en meedoet, zowel nationaal als internationaal. Met de PvdA sta ik voor een duurzame, toekomstgerichte, eerlijke samenleving!

In de bijna voorbije kabinetsperiode hebben wij, PvdA’ers in het land, het moeilijk gehad. Vaak voelden wij ons ongemakkelijk bij het door het kabinet gemaakte keuzen. We wisten dat die een logisch gevolg waren van deelname aan een coalitieregering, waarbij compromissen nu eenmaal onontkoombaar zijn. Met lede ogen zagen we echter het rood van de PvdA soms wat al te flets worden. We hebben als partij wel lef gehad, wetend dat de gekozen oplossingen soms moeilijk uit te leggen zouden zijn. Tegelijkertijd zijn er resultaten geboekt die zonder de PvdA deelname aan dit kabinet, nooit gerealiseerd zouden zijn; o.a. schoonmakers weer in vaste dienst, 100 miljoen voor armoedebeleid, het nationaal energieakkoord. Als sociaal democraat ben ik ongelooflijk trots op deze behaalde resultaten.

Lokaal waren de bezuinigingen in de zorg direct zichtbaar en voelbaar, toch leverden die ook kansen op om de zorg meer toe te snijden op de behoeften van mensen. Die kansen heb ik samen met andere lokale PvdA’ers geprobeerd zichtbaar te maken en te grijpen. Wij hebben ons in Gennep hard gemaakt voor het milieubeleid, om te voorkomen dat kortetermijnbelangen de milieudoelstellingen frustreren. In dit kader was ik onder andere initiatiefnemer en trekker van een plan om het grootste zonnepanelenpark van Nederland (20 Megawatt) te realiseren in de gemeente Gennep. Een polariserend vraagstuk was en is de opvang van vluchtelingen. We hebben geprobeerd om met iedereen in gesprek te blijven, zowel voor- als tegenstanders en zo de angel uit de discussies te halen. Dit zal de komende jaren nog vaak nodig zijn en hier wil ik me voor in blijven zetten, zonder daarbij de principes van solidariteit uit het oog te verliezen.

Naast mijn politieke activiteiten werk ik als zelfstandig bouwkundig adviseur. Een belangrijk aspect is om binnen de gegeven kaders tot een afgewogen en uitgebalanceerd plan te komen. Op die manier bedrijf ik ook politiek. Verder ben ik parttime chauffeur in het internationale vrachtvervoer. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen.

Verwant

Column

De column Bajes is nu te vinden op Gennep.News! Lees hoe de plannen voor de Houtkade de esthetiek van Gennep bedreigen en hoe Dwarsliggert...

Gennep

Recente Kamervragen benadrukken het belang van zwemdiploma's, met een verontrustend onderzoek dat wijst op een stijgend aantal kinderen zonder diploma bij basisschoolverlaters. De mogelijke...

Gennep

Op 5 februari 2024 staat de gemeente Gennep in het teken van een cruciale bijeenkomst met de gemeenteraad, waarbij de gebiedsontwikkeling van Maaskemp centraal...

Milsbeek

In Milsbeek krijgt 't Trefpunt een nieuwe impuls door de overdracht aan de gemeente Gennep, met de vorming van een stichtingsbestuur. Eerder opgelaaide discussie...