Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Nieuws

Meer grenspendelaars in de Euregio Rijn-Waal

Het aantal mensen dat in Duitsland woont en in Nederland werkt is in tussen 2012 en 2014 met 8% gedaald. In dezelfde periode staat daar een stijging van 3% tegenover van inwoners van Nederland die in Noordrijn-Westfalen werken. Dat blijkt uit actualisatie van de cijfers uit het rapport De arbeidsmarkt in de grensregio’s van Nederland en Noordrijn-Westfalen. De grenspendel richting Nederland blijft echter hoger dan de grenspendel richting Noordrijn-Westfalen: 26.947 om 9.353 personen.

In de Euregio Rijn-Waal laten aan Duitse zijde met name de steden Duisburg (+16%) en Düsseldorf (+ 14%) een sterke stijging zien. In de Kreis Wesel is het aantal grenspendelaars met bijna 10% toegenomen. In de Kreis Kleve is het aantal pendelaars met slechts 4 % toegenomen. De Kreis Kleve heeft met 1.365 inkomende grenspendelaars in 2014 wel absoluut het meeste Nederlandse werknemers. De Kreis Wesel (193), Duisburg (116) en Düsseldorf (304) blijven hierbij ver achter.

De Nederlandse grensstreek trekt grensbreed gezien minder werknemers die in Duitsland wonen. Hierop zijn twee uitzonderingen: Zuid-Limburg en in de Euregio Rijn-Waal de regio Arnhem/Nijmegen. Hier is het aantal grenspendelaars nagenoeg gelijk gebleven met 3.577 grenspendelaars in 2014. Ook in Noord-Limburg is het aantal grenspendelaars stabiel gebleven met 4.576 Duitse werknemers in 2014.

Over het algemeen ontwikkelt de arbeidsmarkt zich positief. De werkloosheid is aan beide zijden van de grens licht gedaald terwijl het aantal mensen dat wil werken toeneemt. Het aantal werknemers is daarmee over het gehele grensgebied bezien gestegen. Wel zijn er verschillen tussen beide landen. In de Nederlandse grensregio is de beroepsbevolking gekrompen maar is ook de werkloosheid in 2015 gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Vanwege de vergrijzing is het totale aantal mensen dat werkt afgenomen. In Noordrijn-Westfalen is de vergrijzing minder sterk toegenomen, al ligt het aandeel mensen van 65 jaar of ouder in NRW hoger dan in Nederland. De beroepsbevolking in NRW is licht gegroeid, waarbij de toename in de grensstreek relatief groter is dan de toename in NRW als geheel. Het totaal aantal mensen dat werkt is toegenomen.

De netto arbeidsparticipatie, het aantal mensen dat een baan heeft ten opzichte van het aantal mensen in de leeftijd 15-65 jaar, is in beide landen toegenomen. In Nederland is de werkloosheid sneller gedaald dan in Noordrijn-Westfalen, wat leidt tot een grotere toename van de netto arbeidsparticipatie.

Met de actualisatie van de cijfers is een eerste stap gezet op weg naar het structureel aanbieden van statistische informatie over de grensstreek. De Nederlands-Duitse Euregio’s zetten zich in voor het verzamelen van actuele, betrouwbare gegevens op regionale schaal. Over het mogelijk maken van toekomstige structurele aanbod van cijfers en een updates van de statistieken zijn de Euregio’s in gesprek met provincies, Bundesländer en nationale overheden. De actualisatie is doorgevoerd in het kader van het project “MORO Raumbeobachtung” dat gefinancierd wordt door het Duitse Bundesamt für Bau-, Stadt- und Raumforschung.

Verwant

Gemeente Gennep

VVD-fracties verzetten zich tegen de komst van 11 windturbines in het Reichswald, met Mariëlla van den Bogaart als stem van bezorgdheid. Ze eisen actie...

Gennep

Ervaar de grenzeloze verbinding tussen Nederland en Duitsland tijdens het 'Konzert ohne Grenzen' op 6 april 2024 in Uedem. Popkoor Cheers uit Gennep en...

Regio

In Hommersum begonnen Duitse en Nederlandse burgers de Seizoenstart Hommersum door zwerfvuil op te ruimen. Burgemeester Hans Teunissen prees de grensoverschrijdende samenwerking, terwijl Hommersum...

Regio

In het kader van de herdenking van 80 jaar vrijheid zullen er in 2024 en 2025 diverse activiteiten plaatsvinden in de Euregio Rijn-Waal. Voor...