Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Archeologisch onderzoek Genneperhuis

Gennep

Archeologisch onderzoek Genneperhuis

De restanten van het Genneperhuis raken echter steeds verder in verval. Om te bepalen hoe de ruïne voor de toekomst zo goed mogelijk bewaard kan worden wordt er dit najaar een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Lees hier alles over op Gennep.News.

Volledig opgegaan in de natuur ligt aan de uitmonding van de Niers de ruïne van de ooit zo imposante burcht van het Genneperhuis. Na de vele wisselingen van de macht trekken in 1710 de Fransen troepen zich terug van de burcht. Bij hun aftocht blazen de Fransen de laatste restanten van de burcht op. Wat rest is een grote begroeide heuvel in het landschap met hier en daar nog wat zichtbare restanten van de muren van de burcht. De restanten van de burcht raken echter steeds verder in verval. Om te bepalen hoe de ruïne voor de toekomst zo goed mogelijk bewaard kan worden wordt er dit najaar een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

 

 

Onderzoek naar de staat van de ruïne

 

 

Om een consolidatieplan voor de ruïne van het Genneperhuis te kunnen maken is het belangrijk dat er een aantal zaken goed onderzocht worden. Daarom wordt er een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hiermee kan inzicht worden verkregen in de toestand van de muren en funderingen. Tevens in de begrenzingen en samenhang, èn de ligging van de onderdelen van de voormalige burcht. Ook is het belangrijk dat de leeftijd van de verschillende gesteentelagen wordt bepaald. Daarnaast wordt voor verschillende muurdelen uitgezocht wat de archeologische waarde van de grondlagen die tegen het muurwerk liggen is. Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door Onderzoeks- en Adviesbureau BAAC.

 

 

Tien proefsleuven en zeven kijkgaten

 

 

Het onderzoeksbureau zal op tien verschillende plekken proefsleuven graven. Deze sleuven hebben een diepte van ongeveer 1 meter, een breedte van 2 meter en variëren in lengte van 6 tot 50 meter. Daarnaast worden er nog 7 kijkgaten aangelegd. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om een plan te maken om de burcht te consolideren. Zo kan verder verval van de burcht worden voorkomen.

 

 

Rekening houden met natuurwaarden

 

 

Voorafgaand aan het veldwerk van het proefsleuvenonderzoek zijn afgelopen voorjaar de cultuurhistorische waarden van de aanwezige beplanting en de natuurwaarden in kaart gebracht. De uitvoering van het proefsleuvenonderzoek is aangepast op de aanwezige waarden.

 

 

Uniek monument

 

 

De ruïne is een beschermd archeologisch en bebouwd rijksmonument, deze betekent veel voor de gemeenschap van Gennep en ligt op grondgebied van Staatsbosbeheer. Daarom werken de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gemeente Gennep, provincie Limburg en Staatsbosbeheer nauw samen om te komen tot een goed consolidatieplan. De Rijksdienst financiert het proefsleuvenonderzoek.

 

 

Tijdelijke afsluiting

 

 

Tijdens de werkzaamheden wordt de ruïne en de locaties waar de sleuven worden gegraven afgezet voor publiek. De werkzaamheden zullen een aantal weken in beslag nemen. De verwachting is dat zaterdag 2 oktober het pad naar het uitkijkplatform op de ruïne weer open is.

 

 

Verwant

Carnaval

De Mé.rtzitting in Gennep introduceert een toegangsprijs van 5 euro met polsbandjes vanwege veiligheidszorgen en drukte tijdens vorig jaar. Meer informatie op Gennep.News.

Gennep

Bij GennepNews vieren we samen met Sinterklaas de leukste tijd van het jaar! Ontdek elke maandag en donderdag dag nieuwe avonturen van de goedheiligman...

Column

In de nieuwe column van Dwarsliggert op Gennep.News wordt de onontkoombare realiteit van de Gemeente Gennep belicht, waar onherroepelijke beslissingen en genadeloze bezuinigingen een...

Gennep

In Gennep dreigt zwembad Pica Mare te zinken door hoge renovatiekosten, maar de 24 uur van Gennep en een petitie getuigen van een vastberaden...