Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

11.000 handtekeningen tegen windenergie Reichswald

11.000 handtekeningen in Düsseldorf overhandigd tegen de aanwijszones voor windenergie in het Reichswald

Op 5 oktober heeft het burgerinitiatief “Gegenwind Tegenwind Reichswald” samen met de “Verkehrs- und Heimat Verein” uit het Duitse Kessel, Nordrhein-Westfalen, Germany 11.000 handtekeningen overhandigd aan de Bezirksregierungsvicepresident dhr. Schlapka. Na de bekendmaking begin augustus van de 2e ter visie legging van het Regionalplan Düsseldorf, waarin wederom aanwijszones voor windenergie in het Reichswald zijn opgenomen, is zowel in Duitsland als in Nederlandeen handtekeningenactie opgestart.

Tijdens de overhandiging gaf dhr. Schlapka aan meerdere van de 37 aanwezige tegenstanders de gelegenheid om hun zorgen en argumenten te uiten. Peter Sinsbeck, één van de Kesselse initiatiefnemers van de handtekeningenactie: “Het persoonlijk in ontvangst nemen van de handtekeningen door de vicepresident onderstreept het belang dat de Bezirksregierung aan deze kwestie toekent en erkent dat een meerderheid van de bevolking in onze regio de aanwijszones in het bos als ongewenst beschouwd”.

In het district Kleve neemt de weerstand tegen de voorgenomen plannen in een rap tempo toe. Behalve dat burgers in toenemende mate afstand nemen van windenergie in het Reichswald, is ook zichtbaar dat politiek en instanties zich distantiëren. Zo heeft “Stadtwerke Kleve” een zienswijze op het Regionalplan Düsseldorf ingediend voor het behoud van het Reichswald, in verband met de drinkwatervoorziening vanuit het bos. En onlangs heeft het districtsbestuur Kleve met grote meerderheid ingestemd met een zienswijze richting Düsseldorf waarin onomwonden wordt gepleit voor een windenergievrij Reichswald.

Inmiddels is de inspraakperiode op het Düsseldorfse plan afgesloten. Het is nog niet bekend wanneer de Regionalratsleden een besluit zullen nemen.

Reacties