Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Sint Jansberg

Milsbeek

Gemeente gaat hondenbeleid bespreken met de dorpsraad

Maandag 10 juli was er weer een inloopavond over hondenspeelplaatsen die de gemeente komende jaren wil gaan realiseren. Dit keer was Milsbeek aan de beurt.

 

 

Het was een interessante avond met mooie resultaten en uiteenlopende reacties: wat fijn dat er iets voor de doelgroep gerealiseerd wordt! Helpt het ook tegen de overlast van hondenpoep? Is een hondenspeelplaats wel nodig in Milsbeek, je loopt al zo gemakkelijk het dorp uit en het groen in?

 

 

Vele vragen passeerden de revue en gemeente Gennep is blij dat deze vragen besproken konden worden.

 

 

Dorpsraad

 

 

De resultaten van de inloopavond worden besproken met de dorpsraad. Opvallend is dat enkele van de locaties die als heel geschikt werden bestempeld, geen eigendom zijn van de gemeente Gennep zijn. Daarom moeten we nader onderzoek doen naar het eigendom en de bestemming van de gronden. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de belangen van de omwonenden die we in overweging nemen.

 

 

Meer informatie: www.gennep.nl/hondenbeleid. Foto: Elfie Johannesma (slechts ter illustratie)

 

Verwant