Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Milsbeekse uiterwaard
Milsbeekse uiterwaard

Gennep

Maasplannen Milsbeekse uiterwaard

De Kaderrichtlijn Water Maas biedt burgers de kans om mee te praten over ecologische waterkwaliteitsprojecten. Tot 30 juli 2024 kun je reageren op de plannen voor de Milsbeekse uiterwaard. Kom naar de inloopbijeenkomst op 26 juni in Milsbeek voor meer informatie en om je ideeën te delen.

Bij het project “Kaderrichtlijn Water Maas” komt er een publicatiegolf na de zomervakantie. Publicaties in de Staatscourant zijn nu beschikbaar. Dit betekent dat je als burger een formele reactie kunt geven. Vanaf nu kun je meedenken en jouw ideeën delen.

 

Inspraak

 

De ‘Kennisgeving Voornemen’ en ‘Kennisgeving Participatie’ zijn nieuwe stappen. Dit is onderdeel van de Omgevingswet. De mededelingen worden geplaatst in de Staatscourant. Het is een uitnodiging om mee te doen.

 

Milsbeek

 

Een concreet project is de verbetering van de ecologische waterkwaliteit in de Maasuiterwaard bij Milsbeek. Natuurgeulen en kwelgrasland zijn hier gepland. Dit project valt onder de grotere gebiedsontwikkeling Lob van Gennep.

 

Ecologie

 

Rijkswaterstaat onderzoekt samen met het project Lob van Gennep de mogelijkheden om de ecologische waterkwaliteit in de Milsbeekse uiterwaard te verbeteren. Dit gebeurt door geschikt leefgebied terug te brengen voor waterplanten, vissen en kleine waterdiertjes.

 

Veiligheid

 

Lob van Gennep richt zich ook op hoogwaterveiligheid. Het project in Milsbeek maakt deel uit van een grotere gebiedsopgave. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft al een voorkeursbeslissing genomen. Het alternatief ‘Reguliere Dijken’ heeft de voorkeur.

 

Oplossingen

 

Voor de KRW-doelen worden nu verschillende oplossingsrichtingen verkend. Bij de voormalige steenfabriek bij Milsbeek worden diverse maatregelen voorgesteld. Denk aan een geul die met de Maas verbonden is, een geïsoleerde kwelgeul, ontwikkeling van kwelgraslanden en het verwijderen van de bovenste toplaag van het maaiveld.

 

Jouw mening

 

Tot en met 30 juli 2024 kun jij meedenken over de KRW-plannen voor de Milsbeekse uiterwaard. Geef je mening, draag oplossingen aan en denk mee over hoe je betrokken wilt worden. Jouw input is waardevol.

 

Reageren

 

Er zijn drie manieren om te reageren: digitaal, mondeling of per post. Stuur een mail, maak een telefonische afspraak of kom naar de inloopbijeenkomst op 26 juni.

 

Inloopavond

 

Op 26 juni 2024 organiseert het projectteam Lob van Gennep een inloopbijeenkomst in Milsbeek. Je bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Geen aanmelding nodig.

 

Verwant

Gemeente Gennep

Het Maasheggen-project in Noord-Limburg vordert goed. Er is een nieuwe projectleider, vergunningen worden aangevraagd en er zijn al kilometers heggen aangelegd. Ondanks enkele vertragingen...

Gennep

Duik in de fascinerende wereld van historische kaarten en vestingwerken langs de Rijn, Maas en Niers in de tentoonstelling Mächtig und Stark in Museum...

Gemeente Gennep

Op woensdagavond 3 juli onthulden wethouder Janine van Hulsteijn en ontwerpster Jessy Jansen het Gennepse Vierdaagse T-shirt van 2024. Het winnende ontwerp toont de...

Ottersum

De gemeenteraad van Gennep heeft het bestemmingsplan voor het nieuwe sportpark van V.V. Achates goedgekeurd. De verhuizing naar de Goorseweg brengt niet alleen sportieve...