Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

aankoop 't Trefpunt

Milsbeek

Overdracht ’t Trefpunt

In Milsbeek krijgt ’t Trefpunt een nieuwe impuls door de overdracht aan de gemeente Gennep, met de vorming van een stichtingsbestuur. Eerder opgelaaide discussie over de aankoop van dorpshuis ’t Trefpunt werpt kritische vragen op over de prijs, duurzaamheid en mogelijke vriendjespolitiek.

De leefbaarheid van Milsbeek krijgt een nieuwe impuls met de overdracht van zalencomplex ’t Trefpunt aan de gemeente Gennep.

 

’t Trefpunt

 

’t Trefpunt zal nu functioneren als een multifunctionele accommodatie (MFA), beheerd door het stichtingsbestuur en een toekomstige beheerder.

 

Deze aanpassing is het gevolg van de aankondiging van eigenaresse en exploitant Carla van der Valk om in het voorjaar van 2023 te stoppen, effectief per 1 januari 2024.

 

Onderhandelingen met de gemeente Gennep leidden tot de overname van het Trefpunt-pand als gemeenschapsaccommodatie, een streven van de gemeente om dergelijke faciliteiten in elke kern of wijk te hebben.

 

Stichtingsbestuur

 

Op lokaal niveau hebben bewoners en verenigingen een stichting opgericht om het beheer en de exploitatie van MFA Trefpunt op zich te nemen, in overeenstemming met de eisen van de gemeente.

 

Terwijl de gemeente zich voorbereidde op de overname, werd in Milsbeek gesproken over de vorming van een stichtingsbestuur.

 

Het stichtingsbestuur in oprichting wordt gevormd door Marc Holthuysen (voorzitter), Simon Dekkers (penningmeester), Wouter Visée en John Noy. Met steun van de gemeente Gennep en de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) is er vooruitgang geboekt.

 

Het gezamenlijke doel is om ’t Trefpunt te transformeren tot een MFA voor en door de gemeenschap. Momenteel zijn er geen verbouwingen gepland, maar eventuele aanpassingen zullen afhangen van het gebruik en de duurzaamheidseisen van de gemeente.

 

Discussie

 

Een eerder opgelaaide discussie over de aankoop van ’t Trefpunt door de gemeente werpt een kritische blik op de recente ontwikkelingen.

 

Het vertrek van de eigenaar van ’t Trefpunt had lokale verenigingen in dreigende dakloosheid gestort, wat leidde tot bezorgdheid bij de dorpsbewoners.

 

De gemeente overwoog het pand te kopen, maar de aankoopprijs, ver boven de taxatiewaarde, riep vragen op. Zorgen werden geuit over het ontbreken van een concreet exploitatieplan en vrees voor hoge kosten van duurzaamheidsmaatregelen.

 

Vriendjespolitiek

 

Er waren ook speculaties over vriendjespolitiek, met de partner van voormalig CDA-wethouder Rob Peperzak als verkoper van het pand. Deze beschuldigingen werden als ‘absurd’ bestempeld, maar blijven een schaduw werpen over de recente ontwikkelingen.

 

Burgemeester en wethouders erkenden de zorgen maar benadrukten dat de gemeenteraad instemde met de hogere prijs. Desondanks waren er vragen over de betaling van de inventaris.

 

Ondanks alle ophef was een meerderheid in de gemeenteraad vastberaden om het dorpshuis te behouden. De gemeente Gennep stapelt financiële ambities op, waaronder de recente verwerving van de bar van De Pub in Ottersum, investeringen in de transformatie van de kerk tot een MFA in Ven-Zelderheide en de verbouwing van D’n Toomp in Heijen.

 

Tegelijkertijd blijven zorgen groeien over het voortbestaan van zwembad Pica Mare, waarmee de financiële druk op de gemeente Gennep aanhoudt.

 

Verwant

Regio

VPTZ Noordelijk Noord-Limburg biedt vrijwillige palliatieve zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Met een luisterend oor, troost en praktische hulp ondersteunen ze zowel...

Gennep

Inwoners van Gennep en de ZwembadCoalitie blijven strijden voor behoud van zwembad Pica Mare. Maandelijkse acties gepland na stilte gemeentehuis. Sluiting zou verregaande gevolgen...

Milsbeek

Op 21 april organiseert KBO Zomerzon Milsbeek een dans- en luistermiddag met orkest Get Around in MFA Trefpunt. Iedereen is welkom om te genieten...

Culthis

Con Colore, ontstaan na een succesvol optreden in 2011, viert zijn 12½-jarig jubileum bij Parc Buitengewoon. Op 21 april, tijdens de open dag, betovert...