Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

CNC Holding bv Milsbeek

Milsbeek

Uitbreiding CNC afhankelijk van verbindingsweg

CNC heeft plannen om uit te breiden en heeft behoefte aan meer ruimte voor kantoorfaciliteiten en parkeergelegenheid. Als leverancier van compost voor de champignonteelt, heeft het bedrijf toestemming gekregen om het huidige bedrijfsterrein in Milsbeek uit te breiden met een oppervlakte van 3,5 hectare.

CNC in Milsbeek heeft plannen om uit te breiden en heeft behoefte aan meer ruimte voor kantoorfaciliteiten en parkeergelegenheid. Als leverancier van compost voor de champignonteelt, heeft het bedrijf toestemming gekregen om het huidige bedrijfsterrein aan de Driekronenstraat in Milsbeek uit te breiden met een oppervlakte van 3,5 hectare.

 

De burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep hebben geen bezwaar tegen deze plannen. De focus van de uitbreiding ligt niet zozeer op het opslaan van het geproduceerde product van CNC, maar vooral op het creëren van extra kantoorruimte, een groter laboratorium en het faciliteren van vrachtwagenparkeergelegenheid.

 

Verbindingsweg

 

Er is echter een voorwaarde verbonden aan de uitbreiding. Deze kan alleen doorgang vinden als de geplande verbindingsweg van Milsbeek gerealiseerd wordt. De uitbreiding van het bedrijf moet direct langs deze verbindingsweg worden gerealiseerd.

 

De geplande verbindingsweg zal de Kroefsestraat doorkruisen en vervolgens een kort stukje over de Kromsteeg lopen. Daarna volgt de weg het traject van de Kroonbeek, loopt ten oosten van de CNC grondstoffen gebouwen en sluit aan op de huidige aansluiting van de Driekronenstraat op de N271.

 

Voorafgaand aan de uitvoering van de plannen dient er nog een flora- en faunaonderzoek plaats te vinden. Bovendien moet het bedrijf de omvang van de stikstofuitstoot tijdens de gebruiksfase en aanlegfase onderzoeken en de omwonenden op de hoogte stellen van de voorgenomen uitbreiding.

 

Verwant

N271

De N271 zal van 2 april 06.00 uur tot en met 10 april 19.00 uur volledig worden afgesloten voor doorgaand verkeer ter hoogte van...

Milsbeek

Het historische infobord "Kamp van de Graef van Hoorn" in Milsbeek is vermist en mogelijk als oud ijzer gedumpt. Het kamp speelde een cruciale...

Heijen

De Karrevenseweg en de Brem worden opgeknapt vanwege schade door vrachtverkeer. Na de aanleg van een nieuwe verbindingsweg wordt herstel mogelijk. Kosten voor Gennep...

Gennep

Gemeente Gennep zoekt kunstenaars voor unieke kunstopdracht: transformeer het N271 viaduct bij Genneper Huys tot een artistieke poort. Kunstenaars hebben tot 1 maart om...