Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Veranderingen in bijdragen voor inwoners met een laag inkomen

Vanaf 2017 stopt de tegemoetkoming sociaal maatschappelijke activiteiten voor inwoners met een laag inkomen (de meedoenregeling). Daarom geldt vanaf 2016 een hogere toeslag voor inwoners die langdurig een laag inkomen/uitkering hebben. Daarnaast zorgen we ervoor dat kinderen kunnen blijven meedoen aan activiteiten via het Jeugdsportfonds én vanaf 2017 ook via het Jeugdcultuurfonds.

Bijdrage sociaal maatschappelijke activiteiten stopt
Vanaf 1 januari 2017 stopt de tegemoetkoming voor sociale, culturele of sportieve activiteiten (de meedoenregeling). Dit is een regeling voor inwoners met een laag inkomen. Voor activiteiten waar dit jaar aan is deelgenomen, kan nog een bijdrage van maximaal 120 euro per gezinslid worden aangevraagd. Deze bijdrage bij de gemeente aanvragen over 2016 kan nog heel 2017, met bonnetjes als bewijs van deelname aan activiteiten.

Bent u op zoek naar een activiteit, wilt u onder de mensen zijn én iets betekenen voor de gemeenschap? Bekijk dan ook eens de ‘vacatures’ voor vrijwilligerswerk op www.hetgennepsinitiatief.nl.

Extraatje bij langdurig laag inkomen
Omdat de regeling voor sociaal maatschappelijke activiteiten stopt, is in 2016 de individuele inkomenstoeslag opgehoogd. Dit is een toeslag voor inwoners onder de 65 jaar, die langer dan drie jaar een uitkering/laag inkomen hebben. Het betreft een bedrag van enkele honderden euro’s dat eenmaal per jaar kan worden uitgekeerd. Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend. Voor de toekenning toetst de gemeente of de aanvrager geen zicht heeft op een verbetering van het inkomen.

Sport én nu ook cultuur voor kinderen
Kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben kunnen mee blijven doen aan sportieve en culturele activiteiten. Daarvoor kon al een beroep worden gedaan op het Jeugdsportfonds en in 2017 sluit de gemeente Gennep óók aan bij het Jeugdcultuurfonds. Vanuit dit fonds wordt rechtstreeks een bijdrage aan lidmaatschap of attributen betaald. Meer informatie staat op www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze en andere regelingen voor inwoners met een laag inkomen kunt u kijken op www.gennep.nl/laaginkomen. Of stel uw vraag aan het Team Toegang van de gemeente Gennep.

Bron: Gemeenterubriek Gennep

Reacties