Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

zwarteweg

Gennep

Verkeerkoepel schrijft open brief over Zwarteweg

Rob Ouwerkerk uit Ven-Zelderheide heeft namens “verkeerskoepelgennep” een open brief geschreven aan het college van B&W en aan alle (huidige) politieke partijen in de gemeente Gennep. Het kritische schrijven gaat over het dossier Zwarteweg. De verkeerskoepelgennep stelt als uitgangspunt vrachtautoverkeer zo veel mogelijk buiten de kernen te houden.

 

 

Wij hopen dat dit de aandacht krijgt, welke dit onderwerp – nu en in de toekomst – verdient.

 

 

Geacht college,

 

 

Wij hebben kennis genomen van het college besluit om de huidige gemeenteraad voor te stellen geen extra maatregelen te nemen op de Zwarteweg in Milsbeek en de facto het dossier te sluiten. Wij menen dat daarmee geen recht wordt gedaan aan de overlast die aanwonenden ervaren.

 

 

Als “verkeerskoepelgennep”, waarin alle kerkdorpen en de wijken Gennep-West en Gennep-Zuid zijn vertegenwoordigd, hebben wij jl. november een presentatie gegeven van verkeersknelpunten. Ook zijn suggesties voor oplossingen gepresenteerd zoals die zijn aangedragen door belanghebbenden.

 

 

Een en ander ten overstaan van de aanwezige politieke partijen. Onderdeel van de presentatie was de belangrijke Noord- Zuid – ader (de N271) en haar zijwegen.

 

 

Als uitgangspunt hebben wij gesteld dat vrachtautoverkeer zo veel mogelijk buiten de kernen gehouden dient te worden.

 

 

Wij menen dat een dergelijk dossier, vanuit continu voortschrijdend inzicht (geluid, fijnstof en CO2), altijd actueel moet blijven. De veiligheid en de kwaliteit van leven van de burger dienen ten allen tijde voorop te staan. Zo maakt u melding dat een V85-waarde van 58-59 km/h die in de optiek van de politie redelijk is. Wij menen dat deze waarde binnen dit dossier niet aanvaardbaar is.

 

 

Niet de politie, maar de gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van haar burger.

 

 

Ook zien we een theoretische benadering van de fijnstofbelasting zonder dat is vastgesteld hoe hoog de belasting feitelijk is. Tenslotte wordt een beperkt aantal oplossingen besproken, terwijl in onze optiek meer oplossingen denkbaar zijn.

 

 

Wij menen dat uw besluit er niet toe mag leiden dat het dossier Zwarteweg wordt gesloten. We verzoeken u de commissie en de raad van ons standpunt in kennis te stellen en we gaan ervan uit dat de raad overeenkomstig ons verzoek zal besluiten.

 

 

w.g.
namens de “verkeerkoepelgennep “ :
R J Ouwerkerk – Ven-Zelderheide/gem. Gennep

 

 

Verwant

Gennep

Zondag verzamelde de gemeenschap van Gennep zich bij het Vrijheidsplein, gelegen aan de imposante Highlanderbrug, om een belangrijke mijlpaal te herdenken: de bevrijding van...

Sport

VIOS/SPES' A1 en B1 teams domineren de zaalcompetitie met minimale verliespunten, verzekeren zich vroegtijdig van play-off plekken voor het Nederlands Kampioenschap Dameskorfbal. Met sterke...

Sport

Niels Schallenberg en Man-Kit Chan vormen het nieuwe trainersduo bij VIOS/SPES, waar ze samen de eerste selectie zullen leiden. Isa Arts en Harald van...

Milsbeek

De lancering van de verkoop van fase 2 van Vallei van Milsbèk markeert een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van deze nieuwe woonwijk. Met...