Waar komt de waterkering?

Sinds eind oktober kun je op een aantal locaties in Ven-Zelderheide en Milsbeek paaltjes zien staan. In overleg met de grondeigenaren is daar gekeken wat een mogelijke locatie kan zijn voor een nieuw stuk waterkering. Kijk voor meer informatie op Gennep.News.