Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Onderzoek naar mogelijkheden breedbandnetwerk gemeente Gennep

De gemeenteraad van Gennep laat onderzoeken of het haalbaar is een 100% dekkend glasvezelnetwerk aan te leggen in de hele gemeente. Als eerste stap gaat de gemeente inventariseren of inwoners behoefte hebben aan een supersnel glasvezelnetwerk.

Inzicht in wensen inwoners
Gemeente Gennep onderzoekt de mogelijkheden voor een 100% dekkend breedbandnetwerk. Mocht dit er komen, dan moet ook bekeken worden welke vorm van breedband het meest geschikt is. Op de meeste plaatsen wordt glasvezel toegepast, maar voor sommige huishoudens of bedrijven kan een draadloze verbinding een goede oplossing zijn. De gemeente wil met een enquête nagaan wat de wensen van de inwoners zijn. De enquête moet inzicht geven of een 100% dekkend breedbandnetwerk gewenst is. Maar ook of inwoners, bedrijven en instellingen zelf in een breedbandnetwerk willen participeren of dat juist bij de bestaande telecomgiganten willen neerleggen.

Concreet aanbod
Het haalbaarheidsonderzoek zal naar verwachting in april 2017 klaar zijn. Dan moet duidelijk zijn of en eventueel op welke manier een breedbandnetwerk in de gemeente Gennep gerealiseerd kan worden. Als de uitslag van het onderzoek positief is, kunnen de inwoners van diverse providers een concreet aanbod voor telefoon, internet en televisie verwachten. Op basis van dit aanbod kunnen zij besluiten over te stappen op het nieuwe netwerk. Bij voldoende animo zal dan mogelijk over een aantal jaren de aanleg van het netwerk starten.

Naar de enquête
Hier vindt u de link naar de enquête. Meedoen kan tot 10 februari 2017.

(Bron: www.gennep.nl)

Reacties