Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

cda

Ottersum

CDA: ‘Hoog tijd voor nieuwe woningen in Ottersum’

Het CDA Gennep heeft tijdens de behandeling van de begroting voor 2018 middels een motie aandacht gevraagd voor de woningbouwontwikkeling in Ottersum.

 

 

Het wordt volgens het CDA hoog tijd dat daar nieuwe woningen gebouwd gaan worden.

 

 

Ottersum is een geliefd dorp om te wonen. Ook onder jongeren. Dat blijkt uit het aantal te koop staande woningen. Op dit moment staan er nul woningen te koop op huizensite Funda. Er is ruimte voor de bouw van nieuwe woningen.

 

 

Al jaren wordt er gesproken over het bouwen van nieuwe woningen aan de Hoenderweg en Goorseweg. Tot daadwerkelijke bouw heeft het volgens het Gennepse CDA tot op heden helaas nog niet geleid.

 

 

Nu er concrete vraag is wordt het wat het CDA betreft hoog tijd dat er vaart gemaakt wordt met de realisatie van de minimaal 15 woningen die voor deze locatie gepland zijn.

 

 

Dit om nodige doorstroming te creëren op de woningmarkt, maar ook om jongeren te blijven binden aan Ottersum.

 

 

Het CDA heeft het college van burgemeester en wethouders verzocht om woningen te realiseren die aansluiten bij de behoefte en vraag, zoals omschreven in de woonvisie. De noodzaak om te komen tot versnelde realisatie van woningen in Ottersum kreeg echter geen gehoor bij andere fracties en het college.

 

 

Onbegrijpelijk dat deze oproep niet ondersteund werd in het belang van de kern Ottersum.

 

 

Bron en foto: cda.nl

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

De rook van de verkiezingsgevechten trekt op, en Gennep laat een duidelijk geluid horen: de Partij voor de Vrijheid (PVV), aangevoerd door Geert Wilders,...

Lob van Gennep

Gennep's College keurt ontwerpbestemmingsplan Achates-sportpark goed, ter inzage tot 10 januari. Voorgenomen verplaatsing velden onderdeel Lob van Gennep-project voor groene dijk en Niers-ruimte.

Milsbeek

Gemeente Gennep koopt 't Trefpunt in Milsbeek voor 750.000 euro, waarbij nog eens 50.000 euro voor de inventaris wordt betaald, om de toekomst van...

Gemeente Gennep

Het CDA in de gemeente Gennep heeft vragen gesteld over de ongelijke inkomsten die verenigingen halen uit de inzameling van oud papier. Ze willen...