Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Kleefseweg Ottersum Ven-Zelderheide

Gennep

Grondonderzoek Kleefseweg

Langs de Kleefseweg, tussen de Siebengewaldseweg en Parc Buitengewoon, in Gennep worden tussen 20 en 22 april enkele grondboringen uitgevoerd. In deze periode is de weg ter plekke van de boring eenzijdig afgesloten en zorgt een verkeersregelaar voor een veilige doorstroming van het verkeer.

Langs de Kleefseweg, tussen de Siebengewaldseweg en Parc Buitengewoon, in Gennep worden tussen 20 en 22 april enkele grondboringen uitgevoerd. In deze periode is de weg ter plekke van de boring eenzijdig afgesloten en zorgt een verkeersregelaar voor een veilige doorstroming van het verkeer.

 

 

De grondboringen maken deel uit van het grondonderzoek in het hele projectgebied Lob van Gennep. Voor deze boringen wordt een sondeerwagen ingezet die deels over de Kleefseweg komt te staan. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, is het noodzakelijk om tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen. De werkzaamheden starten op woensdag 20 april en duren tot en met vrijdag 22 april, met eventuele uitloop op maandag 25 april.

 

 

Verwant

Lob van Gennep

Op 20 februari tussen 19.00 en 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst in Ven-Zelderheide. Het projectteam Lob van Gennep presenteert het voorlopige dijkontwerp en...

Lob van Gennep

De Werkgroep Dorpsraden dringt aan op waterbewustzijn in de Lob van Gennep met hun nota, waarin preventieve maatregelen en het belang van een privaat-collectief...

Gemeente Gennep

In Ottersum staat op donderdag 18 januari een belangrijke inloopbijeenkomst op de agenda, georganiseerd door het projectteam Lob van Gennep. Van 19.00 tot 21.00...

Lob van Gennep

Gennep's College keurt ontwerpbestemmingsplan Achates-sportpark goed, ter inzage tot 10 januari. Voorgenomen verplaatsing velden onderdeel Lob van Gennep-project voor groene dijk en Niers-ruimte.