Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Sportpark De Niersvallei Achates Ottersum

Lob van Gennep

Kritiek op verplaatsing voetbalvelden Achates

De werkgroep Ottersums Veld heeft kritiek geuit op de participatie van inwoners bij de verplaatsing van de voetbalvelden van Achates in Ottersum. De verplaatsing maakt deel uit van het project Lob van Gennep, dat tot doel heeft de waterveiligheid in het gebied tussen Mook en Gennep te verbeteren. Meer informatie op Gennep.News.

De werkgroep Ottersums Veld heeft kritiek geuit op de participatie van inwoners bij de verplaatsing van de voetbalvelden van Achates in Ottersum. De verplaatsing maakt deel uit van het project Lob van Gennep, dat tot doel heeft de waterveiligheid in het gebied tussen Mook en Gennep te verbeteren.

 

Ottersums Veld stelt dat er te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van de inwoners van Ottersum. De projectgroep Lob van Gennep heeft een voorkeurslocatie bekendgemaakt voor de verplaatsing van de voetbalvelden, namelijk ten noorden van de Grevendaal – Steffenberg in Ottersum.

 

De aankoop van de grond is bijna afgerond en er is al grondonderzoek verricht, waarbij metingen werden gedaan op percelen van omwonenden, zonder dat zij hierover waren geïnformeerd. Dit was voor de bewoners in het noordelijk deel van Ottersum de reden om te onderzoeken wat hier precies aan de hand was.

 

Buitenspel

 

De werkgroep heeft gesproken met de projectgroep Lob van Gennep en stelt dat er geen kaders zijn meegegeven door de gemeente Gennep met betrekking tot de gevolgen en effecten voor de inwoners van de kern van Ottersum bij de verplaatsing van de voetbalvelden. Ook is er geen mogelijkheid geboden voor het dorp om mede de voorkeurslocatie te bepalen en is participatie slechts vereist bij het wijzigen van het bestemmingsplan. Dit leidt volgens de werkgroep tot een minachting van de eigen inwoners van de gemeente Gennep.

 

Ottersums Veld is niet tegen Achates en voetbal, maar wil graag meedenken en meebeslissen in de locatiekeuze. Indien de velden niet kunnen blijven liggen en verplaatst moeten worden, wil de werkgroep dat deze verder van de kern komen te liggen dan nu is geprojecteerd direct tegen de kern aan.

 

De werkgroep vraagt de gemeenteraad, via het college van B en W, om de belangen van inwoners en de impact op het woongenot en de leefomgeving in het dorp ten eerste in beeld te laten brengen en ten tweede mee te laten wegen in het zoeken naar een nieuwe locatie.

 

De werkgroep roept de projectgroep Lob van Gennep op om direct te stoppen met het tegen elkaar opzetten van de inwoners in Ottersum en met het creëren van voor- of tegenstanders van verplaatsing. Ottersums Veld is van mening dat de voetbalvereniging in het dorp juist door velen een warm hart wordt toegedragen.

 

Participatieproces

 

Lob van Gennep heeft de zorgen van de werkgroep Ottersums Veld gehoord. Voordat het participatieproces begint, neemt het college eerst een besluit over het wijzigen van het bestemmingsplan, de bal ligt nu dus bij de gemeente.

 

Pas daarna is de aftrap van het participatieproces, waarbij directe omwonenden en betrokken verenigingen actief worden geïnformeerd en betrokken. Er zullen ook inloopbijeenkomsten plaatsvinden op korte termijn.

 

Lob van Gennep benadrukt ook dat een zorgvuldig participatieproces belangrijk is, waarin alle betrokkenen, inclusief de inwoners van Ottersum, worden meegenomen in de besluitvorming.

 

Complexe opgave

 

Volgens Lob van Gennep is de verplaatsing van de voetbalvelden van Achates een belangrijke stap om de waterveiligheid in het gebied te verbeteren en ruimte te creëren voor natuur en recreatie.

 

De keringen in Ottersum zijn vooral groene dijken met daarnaast een stenen keermuur bij de voetbalvelden. Het verhogen van de bestaande keringen is ter hoogte van de voetbalvelden een complexe opgave. Daarom ligt er een voorstel om de voetbalvelden te verplaatsen, zodat er een groene dijk kan komen die toekomstbestendig is. Ook kunnen de uiterwaarden verlaagd worden, zodat er ruimte voor de Niers ontstaat.

 

“De vrijgekomen ruimte kan dan gebruikt worden voor natuur, met mogelijk een aantal recreatieve plekken en zelfs een strandje.”

 

Verwant

Gennep

De jeugdteams van Vitesse '08 en VV Heijen vierden op 25 mei de officiële lancering van hun nieuwe naam SVHV en de afsluiting van...

Gemeente Gennep

Gennep kampt met financiële uitdagingen door verminderde steun van de regering. Wethouder Janine van Hulsteijn legt uit dat er jaarlijks tussen de 2,5 en...

Milsbeek

Op 22 mei 2024 begon het schoorsteenonderzoek bij de voormalige steenfabriek in Milsbeek, uitgevoerd door Lob van Gennep. Het onderzoek richt zich op trillingsgevoeligheid...

Gennep

Pieter Arts exposeert van 26 mei tot 30 juni schaalmodellen van regionale kerken in Museum Het Petershuis in Gennep. Op 4 juni houdt Antoine...