Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Lezing over Romeinse wegen in Limburg

Op uitnodiging van de Historische Kring Maas en Niers houdt Maarten Dolmans donderdag 25 januari in De Pub in Ottersum een lezing over Romeinse wegen in Limburg. Dolmans studeerde archeologie en geschiedenis aan de Universiteit van Leiden en is werkzaam als stadsarcheoloog in Venlo.

 

 

Door Frans Thonen

 

 

Na de verovering van Gallia door Julius Caesar probeerden de Romeinen ook de noordelijke contreien te veroveren. Om troepen snel te kunnen verplaatsen en te bevoorraden werden in België en Nederland in hoog tempo wegen aangelegd. Zo’n uitgebreid wegennet was niet alleen strategisch van belang maar ook economisch door de toenemende handel over de wegen.

 

 

 

 

Historische bronnen spreken over drie hoofdwegen waarvan als eerste de Via Belgica. Deze weg liep van Boulogne-sur-Mer aan de Franse zeekust, via zuidelijk België en Zuid-Limburg naar Keulen aan de Rijn en is een van de langste wegen in Noordwest-Europa. In Limburg is de Via Belgica gemiddeld 7 tot 9 meter breed en bestond voornamelijk uit een dikke laag grind en kalksteen tot circa 50 cm. De andere twee grote Romeinse wegen in Limburg liepen langs de Maas en zijn recentelijk tot Viae Mosae gedoopt. De westelijke weg liep van Maastricht via de brug in Cuijk naar Nijmegen (Noviomagus). De oostelijke weg van Aken via Heerlen naar Xanten.

 

 

Bij recent onderzoek in Zuid- en Noord-Limburg zijn nieuwe delen van verschillende Romeinse wegen ontdekt. Dolmans zal tijdens de lezing met beeldmateriaal verder ingaan op de recent ontdekte wegdelen langs de Maas. Hij geeft daarbij inzicht in datering, constructie, uiterlijk, gebruik en het belang ervan voor de economie van Romeins Limburg en omstreken.

 

 

De lezing begint om 20.00 uur. Niet-leden betalen een toegangsprijs van 3 euro.

 

 

Reacties