Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Ottersum

Ottersum

Ootersóm mien dörpke

Ootersóm mien dörpke is het lijflied. Velen in Ottersum kunnen het op hoogtijdagen meezingen, maar wat schijnt het dorp hoog tijd daarnaast nodig te hebben? Accommodatie, een onderkomen in hun dorp. Lees het hele verhaal op www.Gennep.News.

Ootersóm mien dörpke is het lijflied. Velen in Ottersum kunnen het op hoogtijdagen meezingen, maar wat schijnt het dorp hoog tijd daarnaast nodig te hebben? Accommodatie, een onderkomen in hun dorp.

 

 

Door: Anieta Janssen van GennepNews

 

 

De DAG, de Dorps Ambitie Groep van Ottersum heeft daarvoor een ambitieus plan. Zij signaleren dat de uitermate gastvrijheid van horeca Café De Pub en daarnaast ‘t Swaantje in het dorpsleven op termijn eindig en niet houdbaar is. De Pub van de familie Smits staat al een tijdje te koop.

 

 

Dus houdt de DAG Ottersum voorzitter Marcel Janssen de gemeente Gennep aan hun coalitieakkoord:

 

 

Wij willen dat er in elke kern een gemeenschapsvoorziening is die voldoet aan de hedendaagse behoeften. Dat is met name voor de kern Ottersum actueel, omdat de bestaande zalen binnen afzienbare tijd dreigen te sluiten en we ook voor de toekomst een gemeenschappelijke plek voor de inwoners willen behouden. Wij willen met name aansluiten bij initiatieven vanuit het dorp zelf en als gemeente een faciliterende rol spelen (desgewenst bij de realisatie van een Huuskamer).

 

 

Er kan ook verwezen worden naar andere kernen in de gemeente Gennep; Heijen, waar na heel wat jaren de grond bouwrijp gemaakt is voor een soortgelijke voorziening en Milsbeek, waar woningcoöperatie Destion in een project een Huuskamer met sociale woningbouw realiseert.

 

 

Een werkgroep binnen de Ottersumse dorpsraad heeft zich georiënteerd op leegkomende ruimtes binnen basisschool De Brink om een Huuskamer te kunnen realiseren. Schijnt nog niet zo te vlotten.

 

 

En in Logement de Reiziger kunnen mensen uit de gemeente Gennep, na aanmelding, op dinsdag komen genieten van een gezellig samenzijn en de kookkunsten van eigenaar Ton Strien. Daar blijkt doorgaans voldoende animo voor te zijn.

 

 

Maar de dorpsraad Ottersum wenst zich uiteindelijk een meer integrale oplossing voor hun sociale accommodatie. Ze hebben ideeën. Marcel Janssen:

 

 

We zouden de betreffende horecaondernemers in Ottersum, particuliere investeerders vastgoed en eventueel de woningcoöperatie, maar ook de gemeente Gennep willen aanspreken. We willen in het hart van Ottersum een accommodatie die laagdrempelig, toegankelijk en één portaal voor de Ottersumse gemeenschap is.

 

 

En vragen zich af of er in hun dorp geen behoefte is aan meer nultredenwoningen en zo ja, hoe die gerealiseerd kunnen worden.

 

 

De DAG Ottersum heeft het in zijn DAGblad over de vier L’s; Leuk, Lekker, Leefbaar en Levendig moet het in hun dorp zijn en blijven. En geeft eerlijk toe dat het best wel moeilijk is om voor die missie mensen op de been te blijven krijgen. Staat iets opmerkelijks tegenover. Marcel Janssen:

 

 

Wij hebben in ons dorp jongeren die willen meedenken en -praten over de toekomst van Ottersum en meedoen.

 

 

Zijn wellicht dezelfde jongeren die het Vrijdagavond Bij Koos initiatief, een eigen jongerencafé, gestalte hebben gegeven. Ze trekken ook jongeren uit de omgeving. En overigens ook mensen van andere leeftijden zijn welkom. Die komen al.

 

 

Door het hanteren van normale horecaprijzen, maar vooral door hun vrijwillige inzet blijken ze in de afgelopen jaren een bedrag van 5000 euro gegenereerd te hebben. Ze willen dat inzetten voor dorpsinitiatieven.

 

 

De jeugd heeft de toekomst, is de toekomst. Ottersum toekomstproof.

 

 

Foto: Sjors van Rens van GennepNews

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

Het College van B&W van de gemeente Gennep heeft de bar van De Pub in Ottersum gekocht tijdens een inventarisveiling, met plannen om deze...

Gennep

Het duurzame festival De Markt van Morgen in Gennep bevorderde bewustwording over duurzaamheid met diverse initiatieven, workshops en lokaal geproduceerde goederen. Meer informatie en...

Ottersum

De afgelopen dagen beleefde Ottersum een spectaculaire gebeurtenis met de tweede editie van het spetterende Flootersòm-evenement, dat bewoners van alle leeftijden samenbracht in een...

Ottersum

Aan de Sint Janstraat in Ottersum, tegenover de Heldro, zal de gemeente Gennep een multifunctionele accommodatie (MFA) en appartementen bouwen.