Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Schetsontwerp Achates
Schetsontwerp Achates

Lob van Gennep

Schetsontwerp Achates ter inzage

Gennep’s College keurt ontwerpbestemmingsplan Achates-sportpark goed, ter inzage tot 10 januari. Voorgenomen verplaatsing velden onderdeel Lob van Gennep-project voor groene dijk en Niers-ruimte.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Gennep heeft Schetsontwerp Achates, het ontwerpbestemmingsplan voor de beoogde locatie van voetbalvereniging Achates, gedurende een periode van zes weken ter inzage ligt.

 

Deze stap is onderdeel van het proces om de verplaatsing van de voetbalvelden naar de noordkant van Ottersum mogelijk te maken. Gedurende deze termijn krijgen inwoners en betrokkenen de gelegenheid om eventuele opmerkingen en zienswijzen op het plan in te dienen, waarna de noodzaak tot aanpassingen wordt beoordeeld. De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan ligt vervolgens in handen van de gemeenteraad.

 

Schetsontwerp Achates

 

Het ontwerpbestemmingsplan omvat de plannen voor het clubgebouw, de sportvelden en de groenzone. In de afgelopen maanden zijn voetbalvereniging Achates, het project Lob van Gennep, de gemeente Gennep en de eigen leden van Achates gezamenlijk betrokken geweest bij het vormgeven van het sportpark.

 

Brandbrief: “Miljoenenproject in duisternis”

 

Hierbij zijn keuzes gemaakt met betrekking tot de ligging van de velden, de locatie van het clubgebouw en de integratie van het sportpark in de omgeving. Tijdens diverse inloopbijeenkomsten kregen inwoners de gelegenheid om hun perspectieven te delen, waarvan de relevante suggesties zoveel mogelijk zijn verwerkt in het huidige ontwerpbestemmingsplan.

 

Ingebrachte suggesties betroffen onder andere de optimale zichtbaarheid op de velden bij de positionering van het clubgebouw en de velden, de wens om het oefenveld dicht bij het clubgebouw te plaatsen, en de behoefte aan mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding van het clubgebouw. Deze suggesties zijn geïncorporeerd in het ontwerpbestemmingsplan dat momenteel ter inzage ligt.

 

Tevens is er aandacht besteed aan zorgen over de veiligheid van de Goorseweg en een doeltreffende ontsluiting van het sportpark. Feedback met betrekking tot drukte en verkeersveiligheid tijdens de inloopbijeenkomsten is gedeeld met de gemeente. Het ontwerp van het sportpark houdt nu rekening met verkeersveiligheid door langzaam en snel verkeer te scheiden en auto’s aan het begin van het sportpark te laten parkeren.

 

Om overlast van licht en geluid voor direct omwonenden te beperken, is een groenzone van 50 meter tussen de sportvelden en de woningen ingevoegd. Uit onderzoek blijkt dat de lichtmasten conform de landelijke richtlijn voor lichthinder zijn geplaatst, en dat zowel geluidshinder door bezoekers in het clubgebouw als geluid van sporters op de velden binnen de norm blijft.

 

Verplaatsing

 

De voorgenomen verplaatsing van de voetbalvelden, die in maart 2022 werd opgenomen in de voorkeursbeslissing voor het project Lob van Gennep, is noodzakelijk om bij de huidige voetbalvelden, waar momenteel een stenen keermuur als waterkering ligt, een hogere en sterkere groene dijk aan te leggen. Deze herlocatie maakt het tevens mogelijk om de uiterwaard te verlagen, wat resulteert in meer ruimte voor de Niers en mogelijkheden voor natuurontwikkeling en recreatief gebruik.

 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 10 januari 2023 ter inzage op het gemeentekantoor van Gennep en is raadpleegbaar via ruimtelijkeplannen.nl. Op donderdag 7 december 2023 organiseert de gemeente van 18.30 uur tot 20.30 uur een inloopavond in het gemeentehuis van Gennep, waar belangstellenden het ontwerp kunnen bekijken en deskundigen beschikbaar zijn om vragen over het ontwerpbestemmingsplan te beantwoorden.

 

Verwant

Gennep

Leer levensreddende vaardigheden met de EHBO Cursus Acute Zorg in de gemeente Gennep. Met een breed scala aan onderwerpen en praktijkgerichte training, bereidt deze...

Column

De column Bajes is nu te vinden op Gennep.News! Lees hoe de plannen voor de Houtkade de esthetiek van Gennep bedreigen en hoe Dwarsliggert...

Gemeente Gennep

Het Energielandgoed Wells Meer in Bergen ervaart vertraging door vergunningen en netwerkproblemen, wat leidt tot een verlenging van de intentieverklaring door de Gemeente Gennep....

Gemeente Gennep

Stichting INTOS en gemeente Gennep kampen met €350.000 financiële tegenvaller door gestegen loonkosten en incidentele uitgaven. Spoedvergadering ingelast om oplossingen te bespreken, toekomstige begrotingen...