Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Lob van Gennep

Verhuizing Achates stap dichterbij

De verplaatsing van de voetbalvelden van Achates komt steeds dichterbij. Lob van Gennep heeft samen met de gemeente Gennep, voetbalvereniging Achates en betrokken grondeigenaren overeenstemming bereikt over de mogelijke nieuwe locatie voor de voetbalvelden.

De verplaatsing van de voetbalvelden van Achates komt steeds dichterbij. Lob van Gennep heeft samen met de gemeente Gennep, voetbalvereniging Achates en betrokken grondeigenaren overeenstemming bereikt over de mogelijke nieuwe locatie voor de voetbalvelden.

 

Het plan is dat de club verhuist van de huidige locatie aan de Sint Janstraat naar een nieuwe plek aan de Goorseweg. Hierdoor kan er een nieuwe groene dijk worden aangelegd ter hoogte van de huidige voetbalvelden, waardoor er ruimte ontstaat voor de Niers. Daarnaast zal er op deze locatie natuurontwikkeling plaatsvinden en wordt de recreatieve wandelstructuur versterkt.

 

De verplaatsing van de voetbalvelden is al sinds maart 2022 opgenomen in de voorkeursbeslissing van het Lob van Gennep-project. Vervolgens is er gezocht naar een geschikte nieuwe locatie en op 16 mei heeft het college besloten dat de Goorseweg, in de buurt van andere sportverenigingen VIOS (korfbal), TOV (tennis) en Primates Outdoor en Survivalrun, de meest geschikte en haalbare locatie is.

 

Het plan is dat de club verhuist van de huidige locatie aan de Sint Janstraat naar een nieuwe plek aan de Goorseweg

 

Marie-Louise Mans, voorzitter van Achates, is verheugd over de voortgang van de verplaatsing: “We zijn blij dat we weer een stap dichterbij een nieuwe locatie zijn. Onze huidige locatie in het Niersdal is prachtig, maar heeft ook beperkingen. Hoogwater is momenteel een belangrijk thema en ook wij als vereniging hebben te maken met velden die onder water kunnen komen te staan. We begrijpen daarom dat we ruimte moeten maken voor een veilige dijk en meer ruimte voor de Niers.”

 

“De beoogde nieuwe locatie biedt veel mogelijkheden voor Achates en voor Ottersum.”

 

Bestemmingsplan

 

Nu het project Lob van Gennep samen met de gemeente Gennep begint met de voorbereidingen voor een wijziging van het bestemmingsplan op de beoogde locatie, zal naar verwachting eind 2023 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.

 

Belanghebbenden kunnen dan hun zienswijzen indienen. Vervolgens zal naar verwachting medio 2024 de gemeenteraad definitief beslissen over de bestemmingsplanwijziging voor de nieuwe locatie.

 

Groene dijk

 

Zodra de nieuwe locatie voor de voetbalclub definitief is, kan het Lob van Gennep-project de plannen verder uitwerken. De huidige stenen keermuur bij de voetbalvelden zal worden vervangen door een hogere en sterkere groene dijk. Door de verplaatsing van de voetbalvelden ontstaat er ruimte om de uiterwaarden te verlagen, wat gunstig is voor de Niers, natuur en recreatie.

 

Jos Teeuwen, voorzitter van de stuurgroep Lob van Gennep, benadrukt dat het verplaatsen van voetbalvelden geen alledaagse klus is in een dijkversterkingsproject:

 

“Het is noodzakelijk om ruimte te creëren voor de Niers en een toekomstbestendige groene dijk aan te leggen. Hij is dankbaar voor de constructieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.”

 

De verplaatsing zorgt ervoor dat Ottersum in de toekomst beter beschermd is tegen hoogwater en biedt tevens talloze kansen voor het dorp, zoals een betere toegankelijkheid van het Niersdal voor wandelaars door de aanleg van entrees en een doorlopend wandelpad.

 

Lia Roefs, gedeputeerde van de provincie Limburg en medebestuurslid van de Stuurgroep Lob van Gennep, benadrukt het belang van een integrale benadering en gezamenlijke aanpak om de gestelde doelen te bereiken. Ze ziet dit project als een mooi voorbeeld van gebiedsontwikkeling, vergelijkbaar met het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG).

 

Ontwerp

 

De komende tijd zal voetbalvereniging Achates samen met het project Lob van Gennep, de gemeente Gennep en de leden werken aan de vormgeving van het nieuwe sportpark. Dit omvat onder andere de locatie en inrichting van de velden, het clubgebouw en de integratie van het sportpark in de omgeving.

 

Directe omwonenden en aangrenzende verenigingen worden actief geïnformeerd en betrokken bij dit proces. Het ontwerp van het sportpark vormt de basis voor de wijziging van het bestemmingsplan.

 

Peter Stevens, wethouder ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Gennep, benadrukt dat de dijkversterking kansen biedt om verschillende aspecten te combineren. De verplaatsing van de voetbalvelden betekent onder andere meer ruimte voor natuur en recreatie, wat de leefbaarheid van het dorp ten goede komt.

 

Janine van Hulsteijn, wethouder sport van de gemeente Gennep, voegt eraan toe dat de nieuwe locatie meer mogelijkheden biedt voor de voetbalclub, zoals uitbreiding van faciliteiten zoals kleedruimtes en parkeerplaatsen.

 

Ze erkent echter dat dit uitdagender is voor de vrijwilligers, gezien de omvang van het project. Desondanks waardeert ze de constructieve samenwerking met de mensen van Achates.

 

Doel

 

Het project Lob van Gennep heeft drie hoofddoelen: het verbeteren van de hoogwaterbescherming van het gebied, het creëren van meer waterberging om waterstandsverlaging stroomafwaarts mogelijk te maken, en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

 

Het is een gezamenlijk project van het Rijk (Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, en de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar.

 

 

Verwant

Regio

VPTZ Noordelijk Noord-Limburg biedt vrijwillige palliatieve zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Met een luisterend oor, troost en praktische hulp ondersteunen ze zowel...

Gennep

Inwoners van Gennep en de ZwembadCoalitie blijven strijden voor behoud van zwembad Pica Mare. Maandelijkse acties gepland na stilte gemeentehuis. Sluiting zou verregaande gevolgen...

Gennep

De tweede informatiebijeenkomst over De Houtkade in Gennep presenteert het aangescherpte plan, gebaseerd op feedback van de eerste bijeenkomst en online enquêtes. Op 16...

Gennep

Na een pauze van drie jaar keert de braderie terug naar Gennep op 8 september, geleid door BIZ en EERI Markten. Lokale ondernemers kunnen...