Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Vense Boys

Ven-Zelderheide

Budgetaanpassingen dorpshart Ven-Zelderheide

De gemeente Gennep staat voor de uitdaging om in elke kern van de gemeente passende maatschappelijke voorzieningen te realiseren. In Ven-Zelderheide is de verouderde gemeenschapsaccommodatie De Uitkomst aan vervanging toe.

De gemeente Gennep staat voor de uitdaging om in elke kern van de gemeente passende maatschappelijke voorzieningen te realiseren. In Ven-Zelderheide is de verouderde gemeenschapsaccommodatie De Uitkomst aan vervanging toe.

 

Daarom is besloten om een nieuw multifunctioneel gebouw te realiseren in de voormalige kerk, als onderdeel van het Dorpshart Ven-Zelderheide project. Echter, door stijgende bouw- en arbeidskosten zijn er budgetaanpassingen nodig om deze plannen te kunnen realiseren. Het oorspronkelijke budget dat in 2021 werd vastgesteld, blijkt niet meer toereikend te zijn voor de bouw van de MFA (MultiFuncionele Accommodatie) in de kerk en de kleedruimte voor de lokale voetbalvereniging Vense Boys.

 

Als gevolg van stijgende bouw- en arbeidskosten is gebleken dat het oorspronkelijke budget, dat in 2021 werd vastgesteld, niet meer voldoende is voor de bouw van de MFA (MultiFuncionele Accommodatie) in de kerk en de kleedruimte voor voetbalvereniging Vense Boys.

 

Een grondige analyse en actualisatie van de stichtingskosten heeft prijsstijgingen aan het licht gebracht. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan aan het ontwerp, zoals de sloop van een bestaand gebouw voor de kleedruimte en de implementatie van een duurzaam hybride energiesysteem voor de MFA in de kerk.

 

Om de plannen te kunnen realiseren, wordt voorgesteld om aanvullende budgetten beschikbaar te stellen. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om €1.550.000,- extra budget vrij te maken voor de MFA in de kerk en €150.000,- extra budget voor de kleedruimte van Vense Boys. Deze kosten zullen worden opgenomen in de Meerjarenbegroting van de gemeente.

 

Deze aanpassingen zijn van invloed op de financiële planning en hebben als doel de realisatie van duurzame en moderne faciliteiten mogelijk te maken. De gemeente Gennep blijft in nauw overleg met betrokken partijen, waaronder de Dorpsraad Ven-Zelderheide, de Stichting Beheercomité Gemeenschapshuis Ven-Zelderheide en de Voetbalvereniging Vense Boys, om een succesvolle uitvoering van het project te waarborgen.

 

De gemeente Gennep streeft ernaar om een levendig en functioneel Dorpshart Ven-Zelderheide te creëren, waar inwoners kunnen samenkomen en genieten van moderne voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie van de gemeenschap.

 

Verwant

Gemeente Gennep

Gennep scoort lager dan het nationale rookgemiddelde, maar ziet een opkomst in tienerrokers en e-sigaretten. Lokale inspanningen en leiders zoals Wethouder Frank Pubben streven...

Milsbeek

Er is een groot bouwproject gepland tussen Heiveld en Langstraat in Milsbeek, met 77 nieuwe woningen. Politieke steun is overwegend positief, maar de SP...

Sport

VIOS/SPES behaalde een 14-11 overwinning op Oranje Wit na een vlotte start met een 4-0 voorsprong, gevolgd door een periode van gelijkspel. Coach Niels...

Sport

Korfbalverenigingen VIOS/SPES hebben na een jaar van succesvolle samenwerking besloten dat al hun teams voortaan in zwarte tenues spelen, dankzij de steun van sponsoren...