Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

De Diepen

Milsbeek

Dijkversterking Milsbeek en Ven-Zelderheide

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water.

 

We hebben de taak om u te beschermen tegen hoogwater, samen met de gemeenten, de provincie en het Rijk. Dat doen we door de dijken te verhogen en te versterken waar dat nodig is. Want veiligheid is belangrijk en deze taak nemen we zeer serieus.

 

Vorig jaar heeft een informatieavond plaatsgevonden over de dijkversterkingen in Milsbeek -Ven-Zelderheide. Op deze avond is een toelichting gegeven op de plannen en aangekondigd dat in het begin van 2017 het ontwerp-projectplan Waterwet ter inzage zou worden gelegd. Vanaf 18 mei ligt het ontwerp-projectplan ter inzage.

 

We willen je graag informeren over de procedure en hoe het vervolg er uit gaat zien. Daarnaast nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst op dinsdag 23 mei.

 

Op dinsdag 23 mei 2017 is er een inloopavond waarop je tekeningen in kunt zien en vragen kunt stellen. Tussen 19.00 en 20.30 uur kun je vrijblijvend binnenlopen. Je kunt daarbij vragen stellen over de dijk, de procedure of over andere zaken die u bezig houden over de dijkversterking Milsbeek – Ven-Zelderheide.

 

De inloopavond is in eethuis de Diepen, Zwarteweg 60 in Milsbeek. Je bent van harte welkom!

 

Wat is de stand van zaken?

 

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap heeft op 8 december het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld. In april van dit jaar is ook de ontwerp-legger vastgesteld. De legger is een officieel document waarin het ruimtebeslag met bijbehorende onderdelen van de dijk staan beschreven.

 

In het voorjaar wordt het ontwerp uitgewerkt tot een bestek. In het bestek staand de werkzaamheden beschreven die de aannemer moet uitvoeren. Het waterschap gaat daarvoor nog een aantal aanvullende technische onderzoeken uitvoeren. In april zijn de tracés ingemeten door een landmeetkundig bureau. Deze metingen vormen de basis voor de uitvoeringstekeningen. Deze voorbereidingen lopen door tot in de zomerperiode.

 

Projectplan Waterwet

 

Het plan voor de dijkversterkingen en de effecten op de omgeving staan beschreven in het ontwerp projectplan Waterwet. Dit plan en de ontwerplegger liggen vanaf 18 mei t/m 28 juni 2017 tijdens kantooruren ter inzage bij het gemeentehuis van de gemeente Gennep, Ellen Hoffmannplein 1, 6590 HD in Gennep.

 

Projectplanning

  • Mei 2017 Projectplan ter inzage
  • Najaar 2017 Aanbesteding
  • Voorjaar 2018 Start uitvoering
  • Medio 2019 Oplevering versterkte dijken

 

Verwant

Gennep

De gemeenteraad van Gennep overweegt een grootschalig plan voor de ontwikkeling van de Maaskemp, met o.a. een jachthaven en strandjes. Fractievoorzitter Joy Hillebrand van...

Gemeente Gennep

Inwoners van Gennep zien dit jaar een aanzienlijke stijging in lokale lasten, ondanks een besparing van zo'n 100 euro op gas, water en elektriciteit....

Gennep

Gennep investeert €130.000 in ontwikkeling van Maaskemp, van grasland tot veelzijdige natuurparel. Plan omvat jachthaven, strandjes en zelfs woonarken, maar stuit op tegenstand vanwege...

Gemeente Gennep

Gennep overweegt 'een straatje erbij' als antwoord op woningnood, voorgesteld door minister Hugo de Jonge. Het CDA dringt aan op actie van het college...