Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Natura 2000-gebied Zeldersche Driessen

Ven-Zelderheide

Onder druk: Zeldersche Driessen

De natuur in de Zeldersche Driessen staat onder druk door verschillende factoren, waaronder een te hoge stikstofbelasting, droogte en een gebrek aan rivierdynamiek. Dit blijkt uit een nieuw advies van de Ecologische Autoriteit over het gebied. Meer informatie op Gennep.News.

De natuur in de Zeldersche Driessen staat onder druk door verschillende factoren, waaronder een te hoge stikstofbelasting, droogte en een gebrek aan rivierdynamiek. Dit blijkt uit een nieuw advies van de Ecologische Autoriteit over het gebied.

 

Het gebied, gelegen in een binnenbocht van het riviertje de Niers, bestaat grotendeels uit bos en is een van de weinige plaatsen in Nederland waar op rivierduinen loofbos met een natuurlijke samenstelling te vinden is. Het zuidelijke deel van het gebied bestaat voornamelijk uit soortenrijk stroomdalgrasland.

 

Overlevingsmaatregelen

 

De combinatie van droogte, stikstofbelasting en een beperkte rivierdynamiek leidt tot een ernstige verslechtering van de kwaliteit van de bossen en graslanden in de Zeldersche Driessen. Uit de natuurdoelanalyse blijkt dat de habitats matig tot slecht ontwikkeld zijn wat betreft karakteristieke soorten. Volgens de Ecologische Autoriteit zal het huidige beheer op termijn onvoldoende zijn.

 

Het belangrijkste advies van de Ecologische Autoriteit om verdere verslechtering van het gebied te voorkomen, is het (drastisch) verlagen van de stikstofneerslag. Daarnaast is het herstel van de hydrologische dynamiek noodzakelijk voor een duurzame instandhouding van het gebied. Op korte termijn worden ook “overlevingsmaatregelen” aanbevolen, zoals intensiever beheer en het verbeteren van de bodem.

 

Natura 2000

 

Hoewel er al goede maatregelen worden genomen in de Zeldersche Driessen, ontbreekt volgens de Ecologische Autoriteit nog belangrijke natuurinformatie. Er is behoefte aan nauwkeuriger inzicht in het systeem, zoals de toestand van de bodem en het water in het gebied. Daarnaast moet er onderzocht worden hoe de natuurwaarden in het gebied en de verbonden natuur in de omgeving beter ontwikkeld kunnen worden. Met deze informatie kan de provincie Limburg bepalen welke verdere maatregelen nodig zijn.

 

Om de natuur in het Natura 2000-gebied Zeldersche Driessen te behouden en te herstellen, heeft de provincie Limburg een natuurdoelanalyse opgesteld en advies gevraagd aan de Ecologische Autoriteit. Het advies benadrukt de noodzaak van maatregelen om de kwaliteit van het gebied te verbeteren, zoals aangepast beheer met maaien en begrazen.

 

Naast de provincie Limburg zijn ook andere betrokken partijen, zoals Staatsbosbeheer, actief in het gebied. Een werkgroep bestaande uit experts en vertegenwoordigers van verschillende disciplines is samengesteld om het proces te begeleiden.

 

Verwant

Regio

Limburg presenteert ambitieuze plannen voor verduurzaming van Chemelot, realisatie van Einstein Telescope en productie voor Defensie. Provincie roept formerende partijen en demissionair kabinet op...

Gennep

De tweede informatiebijeenkomst over De Houtkade in Gennep presenteert het aangescherpte plan, gebaseerd op feedback van de eerste bijeenkomst en online enquêtes. Op 16...

Gennep

De gemeenteraad van Gennep overweegt een grootschalig plan voor de ontwikkeling van de Maaskemp, met o.a. een jachthaven en strandjes. Fractievoorzitter Joy Hillebrand van...

Gennep

Gennep investeert €130.000 in ontwikkeling van Maaskemp, van grasland tot veelzijdige natuurparel. Plan omvat jachthaven, strandjes en zelfs woonarken, maar stuit op tegenstand vanwege...