Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Nieuws

Parochiegroep Ven-Zelderheide luidt de noodklok

Het is duidelijk dat het geloof en kerkbezoek minder wordt en dat is natuurlijk niet alleen in Ven-Zelderheide. De belangstelling neemt af, het kerkbezoek loopt terug, de vergrijzing is zeer zichtbaar en financieel wordt het steeds moeilijker. Omdat het aantal kerkgangers soms zeer beperkt is, is al overgegaan tot het houden van een mis eens in de twee weken.

 

Al jaren zijn de inkomsten lager dan de kosten. Dit komt onder andere doordat de rente vrijwel 0% is en ook omdat de kerkbijdragen sterk teruglopen. Dat betekent dat de financiële reserves afnemen. In het jaar 2016 was het verlies ongeveer € 15.000,- en op de spaarrekening staat nog zo’n € 133.000,-.

 

Indien we in dit tempo doorgaan zal binnen 5 tot 10 jaar de rekening leeg zijn.

 

Er is de laatste jaren veel gebeurd met betrekking tot organisatie rondom de kerk. Zo is er tegenwoordig geen “Vens” kerkbestuur meer, maar één bestuur voor de 6 parochies in het VOMMMM ( Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en Molenhoek). In de meeste van de 6 parochies is een ‘parochiegroep’ actief. Dat is ook in Ven-Zelderheide het geval. Deze groep komt twee keer per jaar bijeen en regelt zo goed mogelijk de dagelijkse dingen. In deze groep zitten een aantal leden van het laatste Vense kerkbestuur, de kosters, en vertegenwoordigers van de vrijwilligersgroepen (onderhoud, schoonmaak, kapel, koor, avondwake).

 

Tot op heden heeft Mariëlla van den Bogaart namens onze parochie in het overkoepelende VOMMMM bestuur gezeten, echter zal zij daar mee stoppen.

 

Gelukkig zijn er ook nog positieve zaken.

 

We hebben een enthousiaste groep vrijwilligers die rondom de kerk en de kapel het onderhoud van gebouwen, kerkhof en tuinen doen. Ook het interieur wordt keurig schoongehouden. We hebben nog steeds twee kosters en een avondwakegroep. Ook het koor zingt nog steeds bij de meeste missen. Dit moet zo blijven en zo nodig dienen de groepen uitgebreid te worden voor onder meer het regelen van de gezinsmissen.

 

Het toekomstperspecitief baart de parochiegroep grote zorgen.

 

Hoe gaan we nu verder? Hoe willen wij als dorp verder? Vinden wij het bestaan van de kerk belangrijk binnen ons dorp? Graag willen we met u van gedachte wisselen en wel op donderdag 1 juni, om 20.00 uur, in De Huuskamer. Naast verdere uitleg en discussie is het van belang dat er een inwoner van Ven-Zelderheide zitting neemt in het VOMMMM-kerkbestuur.

 

Bron: Dorpsblad Ven-Zelderheide

 

Zie ook:

– PAROCHIEGROEP VEN-ZELDERHEIDE LUIDT DE NOODKLOK
– MARTINUS RIJS NIEUWE PASTOOR VOMMMM
– MARTINUS RIJS: OUDE KAPELAAN, NIEUWE PASTOOR
AFSCHEID VAN PASTOOR SCHOLS EN DIAKEN GERRITS
– PASTOOR SCHOLS VERTREKT UIT NOORD-LIMBURG
– LEDENWISSELING KERKBESTUUR VOMMMM

 

 

 

Verwant

Gennep

Bij Tourist Info Gennep is de boeiende mini-expositie 'Woodwonder' te bewonderen, waarin Maria Boomgaars uit Ven-Zelderheide haar kunstwerken van boomwortels tentoonstelt.

Ottersum

Zangvereniging Caecilia uit Ottersum geeft op 24 september om 14 uur een concert in de kapel van het klooster Sint Agatha, met een gevarieerd...

Ottersum

In Ottersum verhuizen voetbalvelden om plaats te maken voor een groene dijk en natuurgebied, terwijl de voetbalclub droog blijft. Dit initiatief bevordert dijkversterking en...

Gemeente Gennep

In het kader van het 12 1/2 jarig jubileum heeft Gennep een Martinustoren-postzegel uitgebracht en GennepNews roept nu op om suggesties in te dienen...