Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

De Uitkomst

Nieuws

Startbijeenkomst Dorpsontwikkelingsplan 2.0

De afgelopen 11 jaar zijn alle punten welke in het Dorpsontwikkelingsplan opgenomen zijn gerealiseerd en daarnaast nog veel meer zaken die in de loop van de jaren op het pad van de Dorpsraad Ven-Zelderheide gekomen zijn.

 

 

Het Dorpshart en de ombouw van de kerk tot MultiFunctioneelCentrum wacht momenteel op cruciale beslissingen en zal waarschijnlijk in de loop van 2018 verder tot uitvoer gebracht gaan worden. Tijd om wederom met de bewoners van Ven-Zelderheide in gesprek te gaan om een nieuw Dorpsontwikkelingsplan te schrijven.

 

 

Dat zeggen Marc Nabuurs en Twan Haasen van de dorpsraad in het Dorpsblad van Ven-Zelderheide.

 

 

Hiertoe wordt op dinsdag 27 maart een startbijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners van Ven-Zelderheide in gemeenschapshuis De Uitkomst om 20:00 uur met inloop vanaf 19:45 uur.

 

 

Naast een korte terugblik op wat in de afgelopen 11 jaar is bereikt, gaan we deze avond met bewoners in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van ons dorp.

 

 

Te denken valt hierbij aan thema’s Wonen en Woonomgeving, Voorzieningen, Veiligheid, Buitengebied, Leefbaarheid… Belangrijke items zijn de Woonvisie Ven-Zelderheide. Waar moeten seniorenwoningen in de toekomst aan voldoen (huur of koop), zijn er voorzieningen te realiseren in bestaande eigen woningen (levensloop bestendig wonen). Wat is de behoefte aan starterswoningen? Wat moet er gebeuren om de huidige basisvoorzieningen in stand te houden of uit te breiden. Denk aan de basisschool, komt de wijkzuster terug, fysiotherapie op maat, et cetera.

 

 

Verder vinden er in het buitengebied de komende jaren op agrarische locaties nog grote veranderingen plaats. Gekozen wordt voor een positieve insteek en een brede aanpak. Een positieve insteek spreekt voor zich en de brede aanpak is er op gericht om zo veel mogelijk informatie op te halen. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook al gepeild welke bewoners actief willen bijdragen aan de voorbereidingen en uitwerkingen van het DOP. Gedurende het gehele proces is steeds betrokkenheid van bewoners een voorwaarde voor de voortgang en het uiteindelijke resultaat.

 

 

Bron: Dorpsblad Ven-Zelderheide

 

 

Verwant

Lob van Gennep

Op 20 februari tussen 19.00 en 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst in Ven-Zelderheide. Het projectteam Lob van Gennep presenteert het voorlopige dijkontwerp en...

Ven-Zelderheide

Op 4 november 2023 treedt de Amerikaanse singer-songwriter Walt Wilkins op in Nederland, waar muziekliefhebbers kunnen genieten van zijn diepgaande teksten en authentieke countrygeluid...

Ven-Zelderheide

Op 29 augustus 2023 vond er een drukbezochte informatieavond plaats in de kerk van Ven-Zelderheide over de plannen voor het Dorpshart. Tijdens de avond...

Ven-Zelderheide

De gemeente Gennep staat voor de uitdaging om in elke kern van de gemeente passende maatschappelijke voorzieningen te realiseren. In Ven-Zelderheide is de verouderde...