Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Burgemeester Peter de Koning Gennep
Burgemeester Peter de Koning Gennep

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Burgemeester wil in aanmerking komen voor herbenoeming

Peter de Koning is sinds juni 2012 burgemeester van de gemeente Gennep. Een burgemeestersbenoeming heeft de duur van zes jaar, maar de burgemeester kan één of meer keer voor een zelfde periode worden herbenoemd.

 

 

Vertrouwenscommissie

 

 

Deze week is, volgens De Gelderlander, voor het eerst de vertrouwenscommissie bij elkaar gekomen. Deze commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het voorstel dat de vertrouwenscommissie over de herbenoeming doet. Dat zou dit jaar nog moeten gebeuren.

 

 

Benoemingsprocedure

 

 

De benoemingsprocedure staat in de Grondwet en de Gemeentewet. Koning Willem-Alexander benoemt burgemeesters op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en na aanbeveling van de gemeenteraad.

 

 

Bronnen: rijksoverheid.nl en gelderlander.nl, foto: GennepNews

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...

Gemeente Gennep

Op 20 juni beslist de Bezirksregierung Düsseldorf over het bijwerken van het Regionalplan, met plannen voor windmolens in het Reichswald. Gennep maakt bezwaar vanwege...

Heijen

De gemeente Gennep biedt de Paardenwei in Heijen tijdelijk ter pacht aan voor begrazing van vee. Geïnteresseerden kunnen zich tot 2 juli 2024 aanmelden...

Ooievaars

Twee ooievaarskuikens in Ottersum zijn geringd en geadopteerd door dorpsgenoten. De ringen, betaald door Nèvan Schoofs en Marja en Jan Peters - Nas, dragen...