Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep Gezien

Gennep

CDA wil geen strooipot voor het FKB

Het collegebesluit over de uitvoering van het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied (FKB) maakt onderdeel uit van de structuurvisie voor het buitengebied die in 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. Via het fonds kunnen projecten die bijdragen aan kwaliteitsverbetering in het buitengebied gefinancierd worden.

 

 

Het CDA heeft naar aanleiding van het besluit schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij wil graag weten of het geld daadwerkelijk aan de kwaliteitsverbeteringsprojecten, zoals benoemd in de structuurvisie, besteed gaat worden.

 

 

Komt het geld terecht waar het ook voor bedoeld is? Het kan wat de CDA-fractie betreft niet zo zijn dat er door het besluit van het college een strooipot ontstaat van waaruit aanvragen via mandaat door het college afgewikkeld kunnen worden zonder dat toetsing aan de door de gemeenteraad vastgestelde kaders heeft plaatsgevonden.

 

 

Verder wil het CDA voorkomen dat er geld naar aanvragen gaat die al via provinciale- of Rijkssubsidieregelingen subsidiabel zijn.

 

 

De gemeente Gennep moet niet op de stoel van de provincie of het Rijk willen gaan zitten. Ook provincie en het Rijk kennen tal van subsidieregelingen ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit waar burgers en bedrijven aanspraak op kunnen worden.

 

 

Daarnaast heeft het CDA extra aandacht gevraagd voor onderhoud van landschapselementen, omdat dit mede bepalend is voor het aanzien van de omgeving. Ook onderhoud draagt bij tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

 

 

Zie ook:
– KWALITEITSIMPULS GENNEPS LANDSCHAP
– HELP JIJ DE BIJEN AAN EEN FLEURIGE, GEDEKTE TAFEL?

 

 

Bron: www.cda.nl/gennepafbeelding uit de rubriek ‘Gennep Gezien’

 

 

Verwant

Politiek

Op 15 maart 2023 vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats in Nederland. Ook in Gennep werd gestemd en daar was de BoerBurgerBeweging (BBB) de grote...

Politiek

Het CDA en de VVD in de provincie Limburg hebben aangegeven open te staan voor een samenwerking met de PVV, in aanloop naar de...

Regio

Provincie Limburg heeft besloten om het gebed aan het begin van de Statenvergadering af te schaffen. In de laatste vergadering voor de Statenverkiezingen stemden...

Gennep

De gemeente Gennep heeft het voornemen om kamerverhuur aan banden te leggen. "Maar dit ligt helaas nog in een ver verschiet, te ver!" Zo...