Agenda
Volg ons
Shared Space
 

CDA in gesprek met sportverenigingen

Het CDA in Gennep organiseert op 7 juni a.s. een bijeenkomst voor alle sportverenigingen in de gemeente Gennep. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in zaal Pica Mare in Gennep.

 

Tijdens deze bijeenkomst gaat het CDA in gesprek met de verenigingen om te bespreken op welke wijze in gezamenlijkheid het toekomstig sportbeleid vormgegeven kan worden. Ook CDA gedeputeerde Ger Koopmans zal namens de provincie Limburg zijn visie geven op het functioneren van sportverenigingen nu en in de toekomst.

 

Het resultaat van deze bijeenkomst moet zijn dat er een aantal voorstellen en aandachtspunten geformuleerd zijn waarmee aan de slag gegaan wordt in het belang van een gezonde samenleving in de gemeente Gennep. Het CDA ziet de verenigingen als het cement van de samenleving die in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden gelet op de prominente rol van bewegen en sporten in de samenleving.

 

Het draagt namelijk bij aan het gezond en vitaal houden van mensen, maar daarnaast is ook het sociale aspect van belang.

 

Mensen die sporten in de gemeente Gennep een warm hart toe dragen en mee willen praten over het toekomstig sportbeleid zijn van harte welkom. Deelnemers worden verzocht zich vooraf aan te melden door een e-mail te sturen naar info@cdagennep.nl.

 

 

Reacties