Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

CDA koerst op coalitie met SP en VVD

De CDA-fractie in gemeente Gennep heeft tijdens de raadsvergadering vanavond kenbaar gemaakt te willen koersen op een coalitie met SP en VVD. Deze coalitie zou beschikken over een ruime meerderheid in de gemeenteraad, namelijk twaalf van de zeventien zetels.

 

 

Woordvoerder Jacques van Bergen van het CDA bedankte degenen die namens hun fracties hebben deelgenomen aan de oriënterende gesprekken van afgelopen week. Hij toonde zich ingenomen met de open en constructieve houding van alle gesprekspartners.

 

 

Volgens Van Bergen doet een coalitie van de drie grootste partijen, zijnde CDA, SP en VVD, het meest recht aan de uitslag van de verkiezingen. Zij gaan de haalbaarheid van deze variant nu nader onderzoeken. Dat gebeurt direct in een formatieronde, zonder eerst een informatieronde te doen. Van Bergen:

 

 

We kiezen voor deze werkwijze omdat we snel tot resultaat willen komen, zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. We hebben gemerkt dat er inhoudelijk voldoende gemeenschappelijkheid is om direct aan de slag te kunnen met een coalitieprogramma en de samenstelling van een college.

 

 

Van Bergen erkent dat de beoogde coalitiepartners verschillende programma´s en prioriteiten hebben. Er is echter geen sprake van dusdanig gecompliceerde dossiers, dat men op voorhand al mogelijke breekpunten ziet.

 

 

Oog voor alle belangen

 

 

De betrokken partijen willen een ambitieus college vormen, dat oog heeft voor de belangen van álle partijen in de Gennepse gemeenteraad. Men wil zich met nadruk richten op de overeenkomsten in plaats van op de onderlinge verschillen. Dat moet ook neerdalen in het nieuwe coalitieprogramma.

 

 

Vervolgproces

 

 

Over het vervolgproces zegt Van Bergen:

 

 

Op dit moment zoeken we een geschikte formateur om het formatieproces in goede banen te leiden. Dat doen we in samenspraak met de burgemeester en onze beoogde coalitiepartners.

 

 

Waarschijnlijk is daar komende week meer duidelijkheid over. Het CDA zet er op in – mede op basis van de gevoerde gesprekken met de andere partijen – om tijdens de raadsvergadering van 23 april a.s. zowel het coalitieprogramma 2018-2022 te kunnen presenteren als het nieuwe college.

 

 

Foto: Jan Tomasila van GennepNews

 

 

Verwant

Gennep

In Gennep dreigt zwembad Pica Mare te zinken door hoge renovatiekosten, maar de 24 uur van Gennep en een petitie getuigen van een vastberaden...

Gemeente Gennep

RoodGroen Lokaal uit zorgen over schuldhulpverleningsvertragingen bij de Kredietbank in Gennep. Joy Hillebrand stelt schriftelijke vragen aan het College, onder meer over de impact...

Gennep

Ontkerkelijking zet de toekomst van de Norbertuskerk in Gennep-zuid op losse schroeven, terwijl in Ven-Zelderheide de Sint-Antonius Abtkerk een nieuwe richting inslaat met de...

Gennep

Bij GennepNews vieren we samen met Sinterklaas de leukste tijd van het jaar! Ontdek elke maandag en donderdag dag nieuwe avonturen van de goedheiligman...